“เต็ดตรา แพ้ค” จับมือพันธมิตรโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” เดินหน้าต่อเนื่อง 3 ปี พร้อมเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว รีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคาเพื่อผู้ประสบภัย

ข่าวทั่วไป Tuesday August 9, 2016 08:43 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--Hill & Knowlton บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด โดย มร.เจฟ ฟิวโกว (ที่ 2 จากขวา) รองประธานบริหาร ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำบทบาทผู้นำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์กรพันธมิตรโครงการ"หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก" ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วกลับมารีไซเคิล เพื่อใช้ผลิตเป็น "แผ่นหลังคาเขียว" สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติและผู้ด้อยโอกาสตามพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินการที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้ง ภาคประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการรณรงค์ให้เกิดการเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานโครงการต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 – มิถุนายน 2562 โดยมี พลอากาศเอก อนุพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (กลาง) รองประธาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย, นางผาณิต พูนศิริวงศ์ (ขวาสุด) กรรมการมูลนิธิฯ, นางสาวนงลักษณ์ พงศ์พิสุทธิ์ (ซ้ายสุด) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ, ดร. อนงค์ ชานะมูล (ที่ 4 จากขวา) เลขานุการกรม รักษาราชการแทนรองอธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ดร.ทรงศักดิ์ วิจัยธรรมฤทธิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), นายตรีวิจักษณ์ ยิบยินธรรม (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด, นายสำราญ ฉัตรโท (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และนายธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ (ที่ 3 จากซ้าย) พิธีกร รายการ ทีวี 360 องศา ครอบครัวข่าว 3 ให้เกียรติร่วมงานและลงนามในข้อตกลง พร้อมกันนี้ ภายในพิธีฯ มร. เจฟ ฟิวโกว รองประธานบริหารฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท เต็ดตรา แพ้ค เอเชีย กล่าวว่า "เต็ดตรา แพ้ค รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก" ในการลดปริมาณขยะจากกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว นำมารีไซเคิลเป็น 'หลังคาเขียว' ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา โดยโครงการฯ ได้รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วไปกว่า 120 ล้านกล่อง โดยสามารถนำมาผลิตหลังคาเขียวได้กว่า 54,000 แผ่น และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนได้ถึง 1,500 ครัวเรือน" ภายใต้ความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ในปีนี้ เต็ดตรา แพ้ค พร้อมด้วยพันธมิตรหลัก มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้จับมือกับนายธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ พิธีกรรายการ ทีวี 360 องศา ครอบครัวข่าว 3 เพื่อตอกย้ำการตระหนักรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในหมู่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนสำคัญในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยได้ทำการรณรงค์อย่างต่อเนื่องและครบวงจร โดยสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรม ตลอดจนการรณรงค์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกกล่องเครื่องดื่ม โดยได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และริเริ่มโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมสำคัญ ๆ อาทิ โครงการเด็กไทยหัวใจรีไซเคิล (2549-2550) โครงการแจ๋วรักษ์โลก (2551) โครงการร่วมรักษ์โลกกับบิ๊กซีและเต็ดตรา แพ้ค (2552)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ