SPU : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม ร่วมกับภาคเอกชน และจ.ชัยนาท จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวทั่วไป Wednesday March 29, 2017 18:23 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--29 มี.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน เป็นเจ้าภาพร่วมจัดโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 และโครงการ "บวร" ปีที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ณ วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยได้รับเกียรติจากนางประภัสสร ตรีศิลา วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมพิธี และมีพระเดชพระคุณ พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค 3 พระอุปัชฌาย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 5 ของ วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม หรือ วัดกลาง ประจำปี 2560 ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน คณะกรรมการวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท และประชาชน ในเขตจังหวัดชัยนาท ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 9 ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันนี้เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน พ.ศ.2560 และเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กทีได้รับการบรรพชาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ให้สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นการสืบทอดและจรรโลงพระพุทธศาสนาให้สืบทอดอยู่คู่ชาติไทยสืบไป กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าบรรพชาสามเณรในวันนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดชัยนาท รวมทั้งสิ้น 60 คน นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆอาทิ บริษัทยูนิโปรแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด,บริษัทคริสตัลวิว วินโดว์แอนด์ดอร์ จำกัด,บริษัท วีบอน อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด,กลุ่มตลาดพระรูป,บริษัทไวทัลเฮลท์โพรดักส์ จำกัด,บริษัท เทวี เอสพีซี โปรดักส์ จำกัด,บริษัท จอย แอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด,บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จำกัด,บริษัท ซัมมิท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด,บริษัท ฟิวเจอร์มาสเตอร์ จำกัด,บริษัท ศิริดำรง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด,บริษัท เพย์ ออล กรุ๊ป จำกัด, บริษัท วงศ์สุวรรธร จำกัด,บริษัท เวิลด์โปรแทรเวิลด์ จำกัด ฯลฯ ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีและมีความประพฤติดี จำนวน 7 โรงเรียน และฝ่ายดำเนินการจัดงานโดยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ SPU และหน่วยงานภาคเอกชนได้มอบเงินทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้กับท่านเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เป็นจำนวนกว่าสองแสนห้าหมื่นบาทอีกด้วย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ