สตง. - เปิดรับสมัครบุคคล เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ข่าวทั่วไป Tuesday October 24, 2017 10:54 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--24 ต.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีมติให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ระหว่างวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา (ยกเว้นวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐) โดยไม่เว้นวันหยุดราชการณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ รวมผู้สมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีจำนวน ๑๘ รายดังนี้ ๑. นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ๒. นายศิริพงษ์ วีระแสงพงษ์ อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ๓. พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ๔. นางสิรินทร์ พันธ์เกษม รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ๕. นายประจักษ์ บุญยัง รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ๖. รศ.พล.ต.ต.อภิชัย ศรีโสภิต ผู้บังคับการศูนย์บริการทางการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ๗. นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ๘. นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ๙. พ.อ.โฆษิต พิพัฒนปัญญา อดีตนายทหารคนสนิท ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๐. ว่าที่ร.ต.อำนวย อุปถัมภ์ ทนายความ ๑๑. นางพรรณขนิตตา บุญครอง อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ๑๒. นายวรวิทย์ ทิพย์ธรรมธารา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ๑๓. ดร.ดวงตา ตันโช ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ๑๔. นางเยาวลักษณ์ มานะตระกูล อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ๑๕. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม อดีตเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๑๖. นายประยงค์ ปรียาจิตต์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑๗. นางภัทรา โชว์ศรี ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ๑๘. นายสุรเชษฐ์ งามวงศ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ