ธนชาตเดินหน้าปั้นเยาวชนสืบสานเอกลักษณ์ไทย เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! ครั้งแรก! เปิดเวทีให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็นร่วมแข่งขันอ่านฟังเสียง

ข่าวทั่วไป Monday June 18, 2018 12:42 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--ธนาคารธนชาต ธนชาตเดินหน้าโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 มุ่งปั้นเยาวชนสืบสานเอกลักษณ์ไทย เปิดรับสมัครประกวดแล้ววันนี้ เข้มข้นขึ้นด้วยการ เปิดเวทีให้เยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็นร่วมแข่งขันอ่านฟังเสียงเป็นครั้งแรก หวังคนทุกกลุ่มทุกวัยรักษ์ความเป็นไทย นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เป็นประจำทุกปีที่ธนาคารธนชาตจัดโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" โดยปีนี้จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 47 วัตถุประสงค์เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งการพูดภาษาไทย และการมีมารยาทที่งดงามอย่างไทยในชีวิตประจำวัน เป็นการส่งเสริมให้เอกลักษณ์ไทยอยู่คู่กับคนไทย ไม่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ทั้งยังเป็นการร่วมปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนของชาติเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนวัฒนธรรมไทย และร่วมกันรักษาไว้ให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป "โครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ในปีนี้ ยังคงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมประกวดในกิจกรรม การแข่งขันอ่านฟังเสียง การประกวดมารยาทไทย และการประกวดมารยาทไทย สำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน และเป็นปีแรกที่เปิดโอกาสให้เยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็น เข้าร่วมประกวดประเภทการอ่านฟังเสียงจากบทร้อยแก้วอักษรเบรลล์ ซึ่งการจัดโครงการทั้งหมดนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและมารยาทอันดีงามของไทย วิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากชาติอื่นและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรรักษาไว้ รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเด็กที่มีปัญหาบกพร่องทางการได้ยิน และบกพร่องทางการมองเห็น ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่างๆ และสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความทัดเทียมกับบุคคลทั่วไปได้" นายเกรียงไกรกล่าว การสมัครเข้าร่วมโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 ทั้ง "การแข่งขันอ่านฟังเสียง" และ "การประกวดมารยาทไทย" เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ โดยจะตระเวนไปแข่งขันรอบคัดเลือกตามภาคต่างๆ ทั่วประเทศ คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 7 – 9 กรกฎาคม ภาคเหนือ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 13 – 14 และ 16 กรกฎาคม ภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 21 – 23 กรกฎาคม ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพฯ ที่ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ วันที่ 31 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม และรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2561 ที่ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ ส่วนการแข่งขันประกวดมารยาทไทยของผู้บกพร่องทางการได้ยิน และการอ่านฟังเสียงของผู้บกพร่องทางการมองเห็น รับสมัครวันนี้ถึง 16 สิงหาคม แข่งขันรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ (ทั่วประเทศ) ที่ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-2070-0088, 06-2070-0099 หรือดูตารางการรับสมัครและการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.thanachartcsr.com/thaiculture

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ