กรมชล ฯ จัดรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 อ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน สระแก้ว

ข่าวทั่วไป Friday July 20, 2018 14:06 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--20 ก.ค.--สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ ดำเนินการศึกษาโครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน จังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ ๒ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ในเบื้องต้นของโครงการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดทางเลือก รูปแบบทางเลือก พื้นที่รับประโยชน์ และพื้นที่รับผลกระทบกรณีพัฒนาโครงการ ๒) เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในเบื้องต้น และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหา หรือผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกรณีมีโครงการ และแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่างๆ และ ๓) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนงาน/โครงการพัฒนาของโครงการ "กรมชลประทาน จึงขอเชิญท่านผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการเพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ในวันในวันพุธ ที่ ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัตบรรณ โรงเรียนทัพราชวิทยา ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยสามารถสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน โทรศัพท์ 02-2414421"

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ