มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 เปิดประตูความรู้นักอ่านปฐมวัยแดนอีสาน ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11

ข่าวทั่วไป Friday August 2, 2019 14:07 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 เปิดประตูความรู้นักอ่านปฐมวัยแดนอีสาน ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เครือข่ายแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย และเครือข่ายส่งเสริมการอ่านอุบลราชธานี ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 40 องค์กร ร่วมจัดงาน "มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค" ร่วมกับงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 18 สิงหาคม 2562 บริเวณชั้น 3 และ 5 สุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี หวังสื่อสารให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังหนังสือและกิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะเด็กปฐมวัย ผ่านกิจกรรมไอเดียสร้างสรรค์และทางเลือกหลากหลาย ทำให้งานหนังสือยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสานไม่ได้มีแค่หนังสือ นับเป็นการขับเคลื่อนสังคมไทยทุกภูมิภาคเป็นสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 ถือเป็นงานหนังสือขนาดใหญ่ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักอ่านมากมายหลายจังหวัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างท่วมท้นมานานกว่าทศวรรษ โดยครั้งนี้จัดขึ้นร่วมกับงาน "มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค" ภายใต้แนวคิด "อ่านสร้างสรรค์ปันหนังสือเพื่อน้อง" ซึ่งนอกจากจะมีคาราวานหนังสือดังราคาสุดประหยัดโปรโมชั่นจัดเต็มกว่า 120 สำนักพิมพ์ทั่วประเทศมารวมตัวกันที่งานนี้ เพื่อให้หนอนหนังสือทุกเพศวัยมาชอปปิ้งหนังสือกันอย่างจุใจแล้ว งานครั้งนี้ยังเน้นให้ผู้ร่วมงานร่วมสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมไฮไลท์ที่จะกระตุ้นพลังวัฒนธรรมการอ่านตั้งแต่วัยเด็กเล็ก และมีส่วนช่วยเปลี่ยนสถิติที่น่าเป็นห่วงให้กลายเป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้น นั่นคือ สถิติที่พบว่าเด็กเล็กในภาคอีสานมีอัตราการอ่านน้อยที่สุด คือ 55.9% อีกทั้งเด็กปฐมวัยขาดแคลนหนังสือเล่มแรก หรือขาดการเข้าถึงหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านถึง 1.1 ล้านคน นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เปิดเผยถึงความตั้งใจสัญจรไปทั่วประเทศเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนและผลักดันนโยบายสาธารณะด้านการใช้หนังสือและการอ่านเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยในปีนี้เล็งเห็นความโดดเด่นและความพร้อมของจังหวัดอุบลราชธานีที่มีศักยภาพสูงในด้านการสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่แข็งแกร่ง เห็นได้จากการจัดงานสัปดาห์หนังสือติดต่อกันมานานกว่า 11 ปี อีกทั้งทางจังหวัดก็มีโครงการด้านการอ่านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อย่าง ปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่าน และมีห้องสมุดตามโรงพยาบาลต่างๆ จึงมุ่งหวังที่จะเผยแพร่และนำเสนอเปิดพื้นที่ปฏิบัติการเรียนรู้การส่งเสริมการอ่านที่สัมฤทธิ์ผลของเครือข่ายส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่นจากทุกภูมิภาค รวมทั้งมุ่งให้พ่อแม่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับรู้ เข้าใจ ทดลองปฏิบัติและตระหนักถึงความสำคัญของหนังสือและกิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองและกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิต สำหรับกิจกรรมที่โดดเด่นที่สุดในครั้งนี้ต้องยกให้ Run for Books วิ่งของพี่ หนังสือนี้เพื่อน้อง ซึ่งเป็นกิจกรรมวิ่งการกุศลในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ เพื่อจัดหาทุนมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทสำหรับนำไปจัดซื้อหนังสือให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน ร่วมกับการสนับสนุนโครงการกองทุนธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย อุบลราชธานี เป็นครั้งแรก ควบคู่ไปกับการเปิดพื้นที่ให้ภาคีเครือข่ายทั้งหลายมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ และยังเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถบริจาคสนับสนุนหนังสือภาพ หรือหนังสือนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อส่งต่อให้กับธนาคารหนังสือฯ ได้ตลอดทั้ง 9 วันที่มีการจัดงาน นอกจากนั้นภายในงานยังประกอบด้วยโซนต่างๆ อาทิ งานวิชาการ งานนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายทั้งระดับครอบครัว ชุมชน และระดับชาติ ประกอบด้วย โซนนิทรรศการและบูธกิจกรรมจากองค์กรสนับสนุน โซนอุบลคนมักอ่าน กิจกรรมการอ่านจากเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี และกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากโรงเรียนต่างๆ อาทิ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของเด็กปฐมวัยในไฮสโคป โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง โซนอ่านอุ่นรัก กิจกรรมเด่น (Best Practice) จากศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น (Smart Reading) จากทุกภูมิภาค โดยภาคอีสานมาในแนวคิด "ตุ้มโฮม บ้านพัฒนาการเด็ก อ่านยกกำลังสุข" โซนอ่าน เล่น สร้างสุข จำลองการจัดฐานการเรียนรู้และการเล่นด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และกิจกรรมสร้างเสริมทักษะชีวิต แก๊งไดโนป่วน ชวนตะลุยป่า (Dino Adventure) โซนมหัศจรรย์การอ่าน ผ่านนิทรรศการ "เส้นทางการอ่านเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย" โซนนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยสำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานีและ กศน. อำเภอในสังกัด และ การอบรมปฏิบัติการ (Workshop) จากบรรณาธิการและนักเขียนหนังสือเด็กมือรางวัล อาทิ ตุ๊บปอง : เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป, ระพีพรรณ พัฒนาเวช, ชีวัน วิสาสะ, ปรีดา ปัญญาจันทร์, มูมู่ : ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์, ครูอ๋า : สิทธิพร กุลวโรตตมะ, รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี, ครูก้า : กรองทอง บุญประคอง ฯลฯ และในบรรดาเวิร์กชอปโดดเด่นที่สุด คือการจัดอบรมโครงการ Thai Reading Tree ชุดหนังสือ อ่านอานอ๊าน เพื่อปลดล็อคสมองเด็กไทยและนำเสนอชุดหนังสือให้สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กไทย ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่ง เพื่อรับเกียรติบัตรและสื่อสร้างสรรค์ทุกรายการได้อีกด้วย เมื่อต้องการปั้นเด็กไทยเดินหน้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างจริงจัง จึงพลาดไม่ได้กับงาน "มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค" และงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 ณ ชั้น 3 และ 5 สุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 18 สิงหาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.happyreading.in.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ