ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ ส่งท้ายโครงการ DIAGEO LEARNING FOR LIFE ปีที่ 2

ข่าวทั่วไป Monday August 19, 2019 13:45 —ThaiPR.net

ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ ส่งท้ายโครงการ DIAGEO LEARNING FOR LIFE ปีที่ 2 กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทยสู่ระดับสากลด้วยหลักสูตร Wine & Spirit Education Trust (WSET) มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการศึกษา บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT นำโดย มร. อัลแบร์โต อิเบอัส (แถวยืน ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ผ่านเกณฑ์การวัดผลจากโครงการ DIAGEO LEARNING FOR LIFE ณ สำนักงานบริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด เอ็มไพร์ทาวเวอร์ สาธร หลังจากฝึกอบรมทักษะการให้บริการอย่างมืออาชีพและรับผิดชอบแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาเป็นเวลา 2 วันเต็ม โครงการ DIAGEO LEARNING FOR LIFE โครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพการบริการเครื่องดื่มเบื้องต้น โดยบริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT ได้มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การวัดผลจากโครงการ เพื่อเป็นใบเบิกทางในการเข้าสู่สายอาชีพธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการต่อไป นอกจากความรู้ที่ได้จากหลักสูตร Wine & Spirit Education Trust (WSET) Level 1 โดยองค์กรระดับโลกที่ให้การรับรองคุณวุฒิด้านไวน์และสุรากลั่นแล้ว นักศึกษายังได้แรงบันดาลใจจากวิทยากรของโครงการ ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ แอมบาสเดอร์ของบริษัทฯ อีกด้วย มร. อัลแบร์โต อิเบอัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "วิชาชีพในสายธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการถือเป็นอีกหนึ่งสายงานที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ ดิอาจิโอจึงมุ่งหวังว่าโครงการ LEARNING FOR LIFE จะเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในรูปแบบการลงมือทำจริงกับมืออาชีพ พร้อมต่อยอดทักษะและองค์ความรู้สู่ความสำเร็จด้านอาชีพต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของดิอาจิโอในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประเทศกว่า 3 ล้านล้านบาทในปีพ.ศ 2561 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และวัฒนธรรมการดื่มอย่างรับผิดชอบให้คนรอบข้างได้"" หลักสูตร DIAGEO LEARNING FOR LIFE อบรมการให้บริการอย่างมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเสิร์ฟอย่างรับผิดชอบ เน้นสอนเนื้อหาขั้นพื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ของอาชีพบาร์เทนเดอร์ โดยมีหัวใจสำคัญของหลักสูตรอยู่ 4 ประการคือ ทักษะบาร์เทนเดอร์ การบริการ การขาย และการทำธุรกิจ มุ่งปูพื้นฐานทักษะที่จำเป็นต่อวิชาชีพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ต่อไป สำหรับการอบรมในภาคปฏิบัติคือการฝึกอบรม DIAGEO BAR ACADEMY (Foundation) ที่ประกอบด้วยความรู้ที่ลงรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับแอลกอฮอล์แต่ละชนิด เทคนิคการแยกรสชาติเพื่อสร้างวิธีคิดในการต่อยอดนำวัตถุดิบต่างๆ มาสร้างสรรค์เครื่องดื่มใหม่ๆ (Mixology) พร้อมกับสาธิตการทำเมนูเครื่องดื่มค็อกเทลที่ถูกต้องจากแบรนด์ แอมบาสเดอร์ของบริษัทฯ ผู้เป็นวิทยากรของโครงการ สำหรับในปีนี้ เมื่อนักศึกษาผ่านการรับรองจาก Wine & Spirit Education Trust (WSET) องค์กรระดับโลกที่ให้การรับรองคุณวุฒิด้านไวน์และสุรากลั่น จะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง เพื่อนำไปเป็นใบเบิกทางสู่สายอาชีพธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ นับเป็นการส่งท้ายโครงการ DIAGEO LEARNING FOR LIFE ปีที่ 2 ได้อย่างสมบูรณ์ ส่งเสริมให้นักศึกษาก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพและใช้วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ นายวุฒิภัทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่าถึงความรู้สึกที่มีต่อโครงการนี้ว่า "โครงการนี้เป็นอีกความสำเร็จหนึ่งของผม ที่ทำให้ผมได้ก้าวมาใกล้ความฝันของตัวเองมากขึ้นในฐานะบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ เพราะตอนนี้ผมได้มีโอกาสฝึกงานที่พูลบาร์ของโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่งย่านบางรัก ได้ทำงานอยู่หลังบาร์และทำทุกอย่างเหมือนบาร์เทนเดอร์ ซึ่งความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ทำให้ผมเข้าใจสิ่งที่ผมรู้อยู่แล้วได้อย่างถ่องแท้และรอบด้านมากขึ้น ผมสามารถแนะนำลูกค้าได้ และยังนำความรู้เรื่องการเสิร์ฟอย่างรับผิดชอบไปใช้ในชีวิตการทำงานได้อีกด้วย" นางสาวศิริรัตน์ จิตราวุฒิพร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ มนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวถึงโครงการนี้ว่า "โครงการอบรมการประกอบอาชีพบาร์เทนเดอร์นี้ช่วยปูพื้นฐานความรู้เรื่องเครื่องดื่มหลากหลายรูปแบบ ซึ่งส่วนที่คิดว่าสำคัญและนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันคือความรู้เรื่อง DRINKiQ ที่สอนให้ดื่มอย่างรับผิดชอบ รวมถึงอธิบายความเข้าใจผิดต่างๆ ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ อีกส่วนของโครงการที่ประทับใจคือเวิร์คช็อป DIAGEO BAR ACADEMY ที่ช่วยเสริมทักษะเรื่องศาสตร์และศิลป์การชงเครื่องดื่ม ทำให้เราเข้าใจค็อกเทลลึกซึ้งมากขึ้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เราได้ลองสร้างสรรค์เครื่องดื่มเอง เชื่อว่าจะสามารถนำไปต่อยอดกับงานบริการบนสายการบินที่ใฝ่ฝันอยากทำในอนาคต" "โครงการนี้ทำให้ผมได้รับความรู้รอบด้านนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากวิทยากรมืออาชีพในสายงาน ทำให้รู้สึกมีกำลังใจและกระตุ้นให้เรากล้าฝันและไปต่อ โดยความฝันของผมคือการได้เปิดร้านอาหารเป็นของตัวเอง ข้างในร้านมีบาร์เล็กๆ ซึ่งความรู้ที่ได้จากโครงการทั้งเรื่องการตลาดและการทำธุรกิจถือเป็นการปูพื้นฐานที่ดี สามารถนำไปศึกษาต่อเองได้" นายชลธร สโรชนันท์จีน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวปิดท้าย โครงการ DIAGEO LEARNING FOR LIFE เป็นโครงการระดับโลกของดิอาจิโอ เกิดขึ้นครั้งแรกในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน และขยายไปมากกว่า 40 ประเทศ โดยตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2562 มีผู้ผ่านการอบรมมากกว่า 140,000 คน ทั่วโลก และ ณ ปัจจุบัน ผู้ผ่านการอบรมมากกว่าร้อยละ 70 ได้รับการจ้างงานแบบเต็มเวลา สำหรับประเทศไทย บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการเป็นปีที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อพัฒนาศักยภาพในสายงานธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการให้แก่นักศึกษาอายุ 20 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ เกี่ยวกับดิอาจิโอ ดิอาจิโอ เป็นผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพรีเมี่ยม ที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลกและมีชื่อเสียงให้เลือกมากมาย เช่น สก็อตวิสกี้ จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ เบียร์กินเนสส์ ว้อดก้าสเมอร์นอฟ ไอริชครีมเบลีย์ ซิงเกิ้ลมอลต์วิสกี้ เดอะ ซิงเกิลตัน ออฟ เกลน ออร์ด และ ว้อดก้าเคเทลวัน เป็นต้น ดิอาจิโอ เป็นบริษัทระดับโลก ที่ดำเนินธุรกิจในกว่า 180 ประเทศ ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้บริหาร บุคลากร แบรนด์ และผลประกอบการของดิอาจิโอ สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.diageo.com เกี่ยวกับดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณภาพชั้นนำ ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพรีเมี่ยมและซุปเปอร์ดีลักซ์ ในประเทศไทย ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ มีนโยบายการทำงานร่วมกับภาครัฐ พนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค ซัพพลายเออร์ และชุมชนด้วยความโปร่งใส ยึดถือหลักจริยธรรม ธรรมาภิบาล รวมถึงนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัดในการดำเนินธุรกิจอีกทั้ง ส่งเสริมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดื่มรับผิดชอบได้ที่เว็บไซต์ www.drinkiq.com

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ