'วอเตอร์เกท โฮเต็ล’ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 1 ปี 6 เดือน วงเงินรวมไม่เกิน 300 ล้านบาท คาดว่าจะจองซื้อ 16-18 ธ.ค.นี้ เจาะนักลงทุนรายใหญ่-สถาบัน รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.5% ต่อปี

ข่าวเศรษฐกิจ Monday November 25, 2019 11:40 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--25 พ.ย.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย บจ.วอเตอร์เกท โฮเต็ล (WGH) อยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 รวมมูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 300 ล้านบาท คาดว่าเสนอขายวันที่ 16-18 ธันวาคม นี้ เจาะนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบัน ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปี พร้อมชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน แต่งตั้ง บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายคมกฤต มีคำสัตย์ กรรมการผู้จัดการสายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ วอเตอร์เกท โฮเต็ล หรือ WGH เปิดเผยว่า วอเตอร์เกท โฮเต็ล เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านโรงแรม ห้องพัก ภัตตาคาร สถานที่จัดเลี้ยงประชุม สัมมนา ภายใต้ชื่อ โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวิลเลียน กรุงเทพฯ โดย WGH อยู่ระหว่างการขออนุญาตเสนอขาย "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท วอเตอร์เกท โฮเต็ล จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" หุ้นกู้ดังกล่าวเป็น หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 1 ปี 6 เดือน รวมมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ไม่เกิน 300 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 3 แสนหน่วย ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ทั้งนี้ ในกรณีไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นพร้อมค่าธรรมเนียมแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในอัตรา 0.25% ของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ สำหรับการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ประกอบด้วย หุ้นกู้ที่เสนอขาย 250 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 2.5 แสนหน่วย และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 5 หมื่นหน่วย กำหนดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้คงที่ 6.50% ต่อปี โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เริ่มจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยคาดว่าจะขายหุ้นกู้ดังกล่าว ในวันที่ 16-18 ธันวาคมนี้ ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาทโดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ หลักประกันของหุ้นกู้มีมูลค่าเท่ากับ 1,168.32 ล้านบาท ประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ห้องชุด จำนวน 285 ห้อง ตั้งอยู่ในโครงการศูนย์การค้า วอเตอร์เกท พาวิลเลี่ยน ซึ่งอยู่ในย่านประตูน้ำ และที่ดินเปล่าจำนวน 1 แปลง ในพื้นที่ จังหวัดกรุงเทพฯ สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น และ/หรือ เงินกู้ยืมอื่น และนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัทฯและบริษัทในกลุ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผลการดำเนินงานมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ขณะที่ผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2559 – 2561) WGH มีรายได้รวมเท่ากับ 240.34 ล้านบาท 267.77 ล้านบาท และ 302.45 ล้านบาท ตามลำดับ มีสินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 306.58 ล้านบาท 413.87 ล้านบาท และ 948.54 ล้านบาท ตามลำดับ และจากข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง WGH ไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ ทั้งนี้ บริษัท วอเตอร์เกท โฮเต็ล จำกัด หรือ WGH จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อปี 2553 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 300 ล้านบาท โดยดำเนินธุรกิจให้บริการด้านโรงแรม ห้องพัก ภัตตาคาร สถานที่จัดเลี้ยงประชุม สัมมนา ภายใต้ชื่อโรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวิลเลียน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีจำนวนห้องพักให้บริการทั้งหมด 281 ห้อง แบ่งเป็น 6 รูปแบบ อาทิ ห้องพักแบบซูพีเรีย, ซูพีเรีย แฟมิลี่, ดีลักซ์, ดีลักซ์ แฟมิลี่ เรสซิเด้นซ์, ดีลักซ์ สวีต และเมโทร สวีท โดยว่าจ้างบริษัท เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล เมเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทาราเป็นผู้บริหารโรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวิลเลียน กรุงเทพฯ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ