ภาพข่าวมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติมาเลเซีย ASWARA ประเทศมาเลเซีย ขับเคลื่อนการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล

ข่าวทั่วไป Wednesday November 27, 2019 16:48 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--27 พ.ย.--มหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติมาเลเซีย The National Academy of Arts, Culture and Heritage (ASWARA) ประเทศมาเลเซียนำโดย Prof.Madya Sahar Sa,di Hashim ผู้นำของสถาบัน ASWARA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาการและการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนานิสิตและบุคลากร ร่วมกัน ทั้งนี้คณบดีทั้ง 2 สถาบัน ได้ร่วมกันเสนอแนวคิดและข้อคิดเห็นในการพัฒนาทางวิชาการและกิจกรรมความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกันภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (LETTER OF INTENT : LOI) ผลการเจรจาได้ข้อสรุปที่จะจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการแลกเปลี่ยนอาจารย์ การดำเนินกิจกรรมเวิร์คชอปในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน การฝึกงานของนิสิต การจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ การจัดแสดงดนตรี และกิจกรรมอื่น ๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สำหรับสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติมาเลเซีย, The National Academy of Arts, Culture and Heritage (ASWARA) ประเทศมาเลเซีย เป็นสถาบันแห่งเดียวในสาขาศิลปะการสอนระดับสูงโดยชาวมาเลเซียที่ได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมศิลปะและการท่องเที่ยวมาเลเซีย และยังเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงชั้นนำที่มีการสอน การวิจัยทางวิชาการ และการให้คำปรึกษาแนะนำอย่างมืออาชีพในสาขาศิลปะวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย ASWARA มีเป้าหมายสำคัญที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้และศิลปะที่เชื่อถือได้เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของมรดกทางศิลปะของประเทศ ดังนั้นความร่วมมือทางวิชาการที่เกิดขึ้นจึงเป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ว่า "ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติมาเลเซีย ASWARA ประเทศมาเลเซีย ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นอย่างยิ่งในการ เพิ่มขีดความสามารถเชิงแข่งขันในระดับสากลให้แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณในอนาคต

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ