วธ.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ส่วนกลางและภูมิภาค มอบ 175 รางวัล “เด็กผู้นำทางวัฒนธรรม” มอบโล่เกียรติบัตรประกวดร้องเพลงส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เชิญชวนเยาวชนชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

ข่าวทั่วไป Wednesday January 8, 2020 13:42 —ThaiPR.net

วธ.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ส่วนกลางและภูมิภาค มอบ 175 รางวัล “เด็กผู้นำทางวัฒนธรรม” มอบโล่เกียรติบัตรประกวดร้องเพลงส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เชิญชวนเยาวชนชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563" โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เข้าร่วม นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีพันธกิจหลักในการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างจิตสำนึก สร้างค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทย โดยได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรมและนโยบายรัฐบาล ในการปลูกฝังค่านิยมความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กว่า "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" ดังนั้น วธ.จึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563" โดยมุ่งเน้นกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน โดยใช้มิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างค่านิยมที่ดี โดยกำหนดจัดกิจกรรมในส่วนกลางและภูมิภาค สำหรับส่วนกลางจัดกิจกรรม ณ ศูนย์ราชการกระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร ประกอบด้วย 1.ลานหอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีพิธีเปิดงานในเวลา 08.00 น. โดยมีรมว.วธ เป็นประธาน การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ โขนเยาวชน ตอน จับนาง ระบำ 4 ภาค การแสดงนาฏมวยไทยจากโรงเรียนวัดน้ำพุ จ.ราชบุรี นอกจากนี้ มีการขับร้องเพลงร่วมสมัยจากน้องเอ๋ยเอ้ย กมลรวี กอสัมพันธ์ การโชว์ทำอาหารจากผู้ชนะการประกวด MasterChef Junior Thailand SS1 และการแสดงหุ่นร่วมสมัยเยาวชน คณะ "ช่อชะคราม" จ.สมุทรสงคราม เป็นต้น 2.บริเวณอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ มีการขับร้องเพลงประสานเสียงจากเยาวชนจิตอาสาพัฒนา การแสดงชุด Baby Blink cover Black pinkการแสดง "ผึ้งน้อยนักสู้ รวมพลังกู้โลก"จากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การขับร้องเพลงลูกทุ่ง "เลิกคุยทั้งอำเภอ เพื่อเธอคนเดียว" และกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล เป็นต้น 3.หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีการโชว์ทักษะการบังคับเฮลิคอปเตอร์ และเครื่องบินบังคับวิทยุประกอบเพลง โดยแชมป์โลก การขับร้องเพลง โดย เก็ท The rube , ดาด้า S2S และสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา การประกวดร้องเพลงและพิธีมอบโล่ในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เพลงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสร้างสรรค์" ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ คุณค่าของวัฒนธรรมและความเป็นไทยผ่านบทเพลง และเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรจากรมว.วธ และเงินรางวัล 10,000 บาท นอกจากนี้ มีพิธีมอบเกียรติบัตร "วัฒนธรรมวินิต" (ผู้นำทางวัฒนธรรม) ให้แก่เด็กที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต และเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ 175 คน และ 4.หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีการแสดงชุด "เด็กไทย" การแสดงชุด "เด็กดี"การขับร้องเพลงร่วมสมัย การแสดงชุด "การสื่อสารกับเด็กหูหนวกด้วยภาษามือ" การบรรเลงดนตรีสากลจากวงแชมเบอร์ การแสดงบัลเล่ต์สร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นเกมชิงรางวัลและแจกของรางวัลมากมาย ทั้งนี้ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมงาน นายปรเมศวร์ กล่าวว่า นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมฯ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ เวลา 08.30 – 15.00 น. ประกอบด้วย กิจกรรม "เด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ศิลปะรักษ์โลก การเล่านิทานสำหรับเด็กและเยาวชน การแสดงเต้นร่วมสมัย และเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ จิ๊กซอว์โบราณสถาน และวาดภาพระบายสี หออัครศิลปิน จ.ปทุมธานี เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมเรียนรู้พระปรีชาสามารถองค์อัครศิลปิน การแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเยาวชน ตลาดนัดวัฒนธรรม บุญคูณลาน บุญคุณข้าว เยาวชนร่วมสืบสาน ตำนานแห่งวัฒนธรรม ณ บริเวณลานจอดรถแยกเทียมร่วมมิตร เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมจำลองบรรยากาศประเพณีงานบุญคูณลาน ปราสาทข้าวจำลอง ชิมอาหารร้านอร่อยชื่อดัง การแสดงทางวัฒนธรรมและคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง หอภาพยนตร์ ศาลายา เวลา 10.00 – 15.00 น. มีกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์โลก การเล่านิทานประกอบภาพ การฉายภายนต์แอนิเมชั่น ผจญภัยไดโนเสาร์เพื่อนรัก และ The BFG ยักษ์ใหญ่หัวใจหล่อ สำหรับกิจกรรมฯในส่วนภูมิภาคจัดขึ้น ณ วิทยาลัยช่างศิลป์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติทั่วประเทศ อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จ.นครราชสีมา และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สงขลา เป็นต้น จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลาน เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วนวัฒนธรรม โทร.1765 หรือ www.m-culture.go.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ