ประกาศเกียรติคุณ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวทั่วไป Tuesday February 18, 2020 11:40 —ThaiPR.net

ประกาศเกียรติคุณ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560 กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม มีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ประเภททั่วไป แก่ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ประธาน บริษัท แคสแมท จำกัด คำประกาศเกียรติคุณ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.อัญชลิน พรรณนิภา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(นักบริหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หลักสูตรบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.) รุ่น 26 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 และหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงที่มีชื่อเสียงอีกหลายหลักสูตรของประเทศ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานบริษัท บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และ ประธานบริษัท บริษัท แคสแมท จำกัด ประกอบธุรกิจด้านนายหน้าประกันภัย ที่ปรึกษาประกันภัยและการเงิน โดยครอบครัวได้เริ่มต้นธุรกิจ เมื่อปี 2496 เพื่อวัตถุประสงค์ช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย โดยยึดมั่นในนโยบาย "ซื่อสัตย์ ยุติธรรม บริการเยี่ยม" ที่ได้นำมาเป็นแนวทางเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจจวบจนทุกวันนี้ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา เป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถทางการจัดการ ที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งนำมาสู่มาเปลี่ยนรูปแบบการประกันภัยที่สอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้า ภายใต้วิสัยทัศน์ "ผู้นำด้านที่ปรึกษาประกันภัยและการเงินด้วยคุณภาพ ความยั่งยืน และตอบแทนสังคม" จากความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการบริหารธุรกิจส่งผลให้ TQM เป็นที่ปรึกษาประกันภัยและการเงินชั้นนำของไทย ปัจจุบันมีพนักงานมืออาชีพกว่า 4,000 คน มีสาขา 96 แห่งทั่วประเทศ ธุรกิจได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณอย่างต่อเนื่อง อาทิ รางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น รางวัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น จากงาน "สัปดาห์ประกันภัย" (Insurance Expo) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ยังอุทิศตนสร้างผลงานโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ บริจาคทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาช่วยเหลือโรงเรียนในสังคมรอบข้างต่อเนื่องมาหลายปี ให้กับ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า โรงเรียนกัลยวิทย์และโรงเรียนในหลายจังหวัด มอบห้องสมุดดิจิทัลสร้างสุขให้สถาบันอุดมศึกษา ถวายเงินสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิจุฬาภรณ์และโครงการ To be Number 1 บริจาคเงินสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน นอกจากนี้ได้ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดตั้งโครงการ "The Success Insurance Talent (SIT #1) SPU-TQM" โดยมอบโอกาสให้นักศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ โดยมีผู้บริหารเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มอบค่าตอบแทนระหว่างการฝึกปฏิบัติงานและทุนการศึกษา รวมมูลค่าประมาณ 1.0 ล้านบาท/ปี แก่นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ "The Success Insurance Talent (SIT #1) SPU-TQM" ด้วยประจักษ์ในวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการ อันเป็นศาสตร์สูงสุดของการพัฒนาธุรกิจที่ปรึกษาประกันภัยและการเงิน โดยใช้ความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือสนับสนุน และส่งเสริมธุรกิจนายหน้าประกันภัยของไทยให้มีความเจริญรุ่งเรือง กอปรกับการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างผลงานอันทรงคุณค่าต่อประเทศชาติและสังคม ที่ก่อประโยชน์มหาศาลในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ประเภททั่วไป แก่ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป "ผมเชื่อว่าการมีความรักให้กับทุกสิ่ง เป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขครับ" ดร.อัญชลิน พรรณนิภา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ