วธ.แต่งตั้ง ผอ. สำนักศิลปากรฯ อุบลราชธานี นครราชสีมา สงขลา แล้ว

ข่าวทั่วไป Friday February 28, 2020 16:38 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--28 ก.พ.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ด้วย วธ. ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากรที่ว่าง 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา และผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา และได้แจ้งให้ส่วนราชการระดับกรมและสำนักงานรัฐมนตรีเสนอชื่อข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับสูง ใน วธ. ซึ่งมีกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก มาร่วมคัดเลือกผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ ก.พ. ทั้งเรื่องความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ คุณสมบัติ ผลงาน ประวัติการรับราชการกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตำแหน่ง ผลการแต่งตั้ง ดังนี้ 1. นายทศพร ศรีสมาน ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี 2.นางชุติมา จันทร์เทศ ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา เป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา 3.ร้อยเอก บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ ผู้อำนวยการกองโบราณคดีใต้น้ำ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่ 11 สงขลา มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป "ทุกตำแหน่งทางคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประวัติ วิสัยทัศน์การทำงาน และมีแนวทางการพัฒนางานตามตำแหน่งอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วย"ปลัดวธ. กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ