ธ. จัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน นำสื่อปลูกฝังค่านิยม-วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

ข่าวทั่วไป Monday August 3, 2020 09:55 —ThaiPR.net

ธ. จัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน นำสื่อปลูกฝังค่านิยม-วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ดารา นักแสดง ประชาชนจิตอาสา และสื่อมวลชน เข้าร่วม นายปรเมศวร์ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม ระยะ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ด้วยการใช้สื่อและสื่อสารมวลชน ในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงกระตุ้นเตือนและสร้างกระแสทำความดีให้แพร่หลาย อันจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม นายปรเมศวร์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” มีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำความดีที่ทุกคนทำได้ ทำทันที “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ความยาวไม่เกิน ๑ นาที โดยเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวด โดยในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร สามารถส่งผลงานได้ที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และส่วนภูมิภาคสามารถส่งผลงานได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศการประกวดในระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร จะได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท และ ๒,๐๐๐ บาท ตามลำดับ หลังจากนั้นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะดำเนินการคัดเลือกคลิปที่ชนะเลิศการประกวดในระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ ชิงโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งคลิปเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วนวัฒนธรรม โทร. ๑๗๖๕ หรือเว็บไซต์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) www.moralcenter.or.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ