ภาพข่าวพัฒนาฝีมือแรงงานและราชมงคลเมืองช้าง ผนึกกำลังร่วมพัฒนาทักษะแรงงานสร้างความเข้มแข็งสู่ท้องถิ่น

ข่าวทั่วไป Wednesday August 5, 2020 14:10 —ThaiPR.net

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานและราชมงคลเมืองช้าง ผนึกกำลังร่วมพัฒนาทักษะแรงงานสร้างความเข้มแข็งสู่ท้องถิ่น กรุงเทพฯ--5 ส.ค.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์(สนพ.สร.)ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ กับ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล ชั้น 3 อาคารอาทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายอดิเทพ กมลเวชช์) ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยาน ได้กำหนดขอบเขตความร่วมมือกันในการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งด้านวิชาการ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือและสถานที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อช่วยส่งเสริม พัฒนาทักษะฝีมือแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และร่วมกันพัฒนาแรงงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้มีความแข้มแข็ง มีงานทำ สร้างอาชีพและมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ