เรื่องเล่าจากประชาชนกับศาลรัฐธรรมนูญ

ข่าวทั่วไป Wednesday October 14, 2020 09:07 —ThaiPR.net

เรื่องเล่าจากประชาชนกับศาลรัฐธรรมนูญ

ใครว่าศาลรัฐธรรมนูญมีแต่คดีการเมือง!?!

แก้กฎหมายทำแท้ง! เคสน่าสนใจมาก ประชาชนร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่ากฎหมายทำแท้งมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ นำมาสู่คำวินิจฉัยให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องการทำแท้ง ให้สอดคล้องสภาพการณ์ปัจจุบัน จากตัวอย่างคำวินิจฉัย 4/2563

ศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่า ความผิดฐานทำให้แท้งลูกมีเจตนารมณ์และคุณธรรมทางกฎหมายที่ต้องการคุ้มครองชีวิตของทารกในครรภ์โดยเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของชีวิตมนุษย์ที่กำลังจะเกิดมา แต่เนื่องจากรากฐานของสังคมไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์เพียงเท่านั้น แต่ยังต้องมีการคุ้มครองสิทธิของหญิงผู้ตั้งครรภ์ด้วย การคุ้มครองสิทธิของทารกในครรภ์และสิทธิของหญิงตั้งครรภ์ต้องให้เกิดความสมดุลกันนั้น อาจต้องนำช่วงระยะเวลาการตั้งครรภ์มาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

ดังนั้นการปฏิเสธสิทธิของหญิงโดยปราศจากการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่เหมาะสมของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 จึงเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของหญิงเกินความจำเป็น ประกอบกับรัฐมีหน้าที่กำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมให้บุคคลใช้สิทธิและเสรีภาพ โดยจัดให้มีมาตรการในการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายไม่กระทบต่อการใช้สิทธิของหญิง และต้องดูแลและคุ้มครองชีวิตของทารกในครรภ์มิให้ถูกกระทบสิทธิในการมีชีวิตเช่นเดียวกัน

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 301 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 28 แต่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 ส่วนประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 305 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 77 และสมควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฏหมายอาญาและกฏหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องการทำแท้ง ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

ถ้าประชาชนร้องมา ศาลรัฐธรรมนูญก็พร้อมวินิจฉัยและให้ความเป็นธรรม เรื่องเล่าจากประชาชนกับศาลรัฐธรรมนูญ
https://youtu.be/E3D19yw8XSQ

ยังมีเรื่องอินไซด์เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญอีกมากมายที่ควรรู้ ที่สำคัญ กด subscribe ช่อง YouTube เอาไว้เพื่อไม่พลาดข้อมูลต่างๆที่ควรรู้กันด้วยนะ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ