ดีอีเอส ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของเวทีการประชุมเศรษฐกิจโลก (WEF)ภายใต้หัวข้อ "Cross - border data flows in Thailand" ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ข่าวทั่วไป Wednesday December 16, 2020 15:23 —ThaiPR.net

ดีอีเอส ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของเวทีการประชุมเศรษฐกิจโลก (WEF)ภายใต้หัวข้อ

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) ของ WEF ภายใต้หัวข้อ "Cross - border data flows in Thailand" ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งเป็นครั้งที่ ๒ ตามกำหนดการจัดการประชุมฯ ในปี ๒๕๖๓ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม และอินเดีย

ในโอกาสนี้ ได้ร่วมเป็นผู้แทนกล่าวในช่วง Opening Panel ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ โดยได้นำเสนอเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย รวมถึงการดำเนินงานและมาตรการต่าง ๆ ในการตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ ที่ถือเป็นตัวเร่งในการพัฒนาการให้บริการออนไลน์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในส่วนของการพัฒนาด้าน Digital Trust ได้นำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมในระบบนิเวศทางดิจิทัลและสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ข้อมูล และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวสนับสนุนกลไกการไหลเวียนของข้อมูลข้ามพรมแดน เช่น APEC, CBPR และมาตรฐานระหว่างประเทศต่าง ๆ ผ่านการบังคับใช้กฎหมายลำดับรอง ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการยกร่างกฎหมาย แนวทางการดำเนินงาน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จอย่างดีจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ โดยที่ประชุมฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นธรรมาภิบาลการไหลเวียนของข้อมูล (data flow governance) ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ โดยมีหน่วยงานของกระทรวงฯ ที่เข้าร่วมการประชุมฯ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริม  เศรษฐกิจดิจิทัล และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล         


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ