"พุทธิพงษ์" ร่วมเวที รัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "อาเซียน : ประชาคมที่เชื่อมโยงกัน ด้วยดิจิทัล" ผ่านการประชุมทางไกล

ข่าวเทคโนโลยี Friday January 22, 2021 16:08 —ThaiPR.net

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม รัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1 (The First ASEAN Digital Ministers' Meeting : ADGMIN) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก "อาเซียน : ประชาคมที่เชื่อมโยงกัน ด้วยดิจิทัล" หรือ "ASEAN - a Digitally Connected Community" โดยมีรัฐมนตรีดิจิทัล จากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และรองเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วม โดยมีมาเลเซีย ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ ทั้งนี้การประชุม ADGMIN ครั้งที่ 1 ถือเป็นการประชุมครั้งแรกของการเปลี่ยนผ่านจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (TELMIN) เป็นด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของไทย โดยที่ประชุมรัฐมนตรีครั้งนี้ได้มีการรับรองแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025: ADM 2025) โดยมุ่งให้อาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์ ในการเป็นประชาคมชั้นนำด้านดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี บริการดิจิทัล และระบบนิเวศ ที่ปลอดภัย ซึ่งถือเป็นทิศทางเชิงกลยุทธ์ในอีก 5 ปีข้างหน้า

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เชิงนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยในหัวข้อ อาเซียน : ประชาคมที่เชื่อมโยงกันด้วยดิจิทัล โดยเน้นย้ำถึง        การรับมือกับสถานการณ์โควิด - 19ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือด้านดิจิทัลในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การบูรณาการด้านดิจิทัลร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับศักยภาพในการผลิตและโอกาสในการดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะ SMEs และ MSMEs ซึ่งถือเป็นรากฐานของภูมิภาคอาเซียน โดยที่ไทยตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ในภูมิภาคอาเซียน  

พร้อมกันนี้ ในประเด็นของการรับมือกับการระบาดของโควิด - 19 มาเลเซีย ประธานการประชุมฯ ได้กล่าวชื่นชมประเทศไทย โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด - 19 

 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ