กำชับ รร.กทม.เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด - ลงทะเบียนคัดกรองผ่านระบบ BKK COVID-19

ข่าวทั่วไป Wednesday February 3, 2021 16:38 —ThaiPR.net

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวกรณีผู้ใช้ทวิตเตอร์สนับสนุนเลื่อนเปิดเทอม เนื่องจากยังมีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ว่า สำนักการศึกษาได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตให้กำชับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การให้นักเรียนได้เรียนในที่โล่ง งดกิจกรรมรวมกลุ่ม หรือหากมีการรวมกลุ่มให้รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและใช้เวลาน้อยที่สุด จำกัดจำนวนผู้ปกครองและบุคคลที่จะเข้าภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อลดความแออัด รวมทั้งจัดพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนเป็นที่พักคอยสำหรับผู้ปกครองที่มารับบุตรหลาน ขณะเดียวกันได้จัดให้มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรของโรงเรียน และผู้มาติดต่อราชการทุกคน โดยเฉพาะนักเรียน ให้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 3 ครั้ง/วัน ทั้งก่อนเข้าโรงเรียน ก่อนรับประทานอาหารกลางวัน และก่อนเดินทางกลับบ้าน จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในโรงเรียน ให้ครูสอนนักเรียนล้างมือโดยเน้นวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน 20 วินาที ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกำชับให้นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ยังได้ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ตรวจคัดกรองบุตรหลานก่อนพามาโรงเรียน หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม หรืออาการอื่นใด ให้นักเรียนหยุดเรียน เพื่อเฝ้าดูอาการที่บ้าน หรือพบแพทย์โดยเร็ว และแจ้งข้อมูลการเจ็บป่วยของนักเรียนให้โรงเรียนทราบในทันที รวมถึงหลีกเลี่ยงการพาบุตรหลาน ไปในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนสงสัยติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ให้แยกเด็กออกจากผู้อื่น แจ้งผู้ปกครอง และแจ้งสายด่วนสุขภาพ 1646 ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ หรือแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์ตามเกณฑ์สอบสวนโรค อีกทั้งยังได้กำกับให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียน ลงทะเบียนผ่านระบบคัดกรอง BKK COVID-19 (http://bkkcovid19.bangkok.go.th/) และให้โรงเรียนทำแบบประเมินตนเองตามแบบสอบถามในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ผ่านระบบออนไลน์Thai Stop Covid Plus กรมอนามัย/MOE Covid (https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ