ดีอีเอส ร่วม TDRI ศึกษาความพร้อมของไทย ก่อนเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ว่าด้วยการคุ้มครองและการส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม

ข่าวเทคโนโลยี Friday February 5, 2021 15:10 —ThaiPR.net

ดีอีเอส ร่วม TDRI ศึกษาความพร้อมของไทย ก่อนเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ว่าด้วยการคุ้มครองและการส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม

เมื่อวัน 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สัมภาษณ์กับทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เรื่อง "โครงการศึกษาสถานะความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ว่าด้วยการคุ้มครองและการส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม" ณ ห้องประชุม 801 กระทรวงดิจิทัลฯ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ซึ่งสถาบัน TDRI ฯ เข้าพบและสัมภาษณ์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและรวบรวมประเด็นต่างๆที่ประเทศไทยต้องคำนึงถึงในการเข้าร่วมเป็นภาคี รวมถึงจัดทำกรอบกฎหมายและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อรองรับพันธกรณีของอนุสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ให้การรับรองอนุสัญญาฉบับดังกล่าว ในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 33 และยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้มีเป้าหมายในการสร้างระบบเสรีการค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่รัฐสมาชิกกำหนดได้ โดยคำนึงถึงคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ซึ่งแฝงด้วยคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม อัตลักษณ์ แยกต่างหากจากสินค้าอุปโภค บริโภคทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เกิด "หลากหลายทางวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์" และการลื่นไหลทางความคิดอย่างมีอิสระ ในทางกลับกัน การเข้าเป็นภาคีเครือข่ายจะทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์หลายประการ อาทิ การเผยแพร่การแสดงออกทางวัฒนธรรม เกิดโอกาสในการเดินทาง เคลื่อนย้ายเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือประกอบอาชีพของบุคลากรทางวัฒนธรรมในประเทศด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ