เต็ดตรา แพ้ค ฉลอง 40 ปี การดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ยืนยันความมุ่งมั่นสู่บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคตกับแคมเปญ "Go Nature. Go Carton."

ข่าวเศรษฐกิจ Monday February 15, 2021 13:53 —ThaiPR.net

เต็ดตรา แพ้ค ฉลอง 40 ปี การดำเนินธุรกิจในประเทศไทย  ยืนยันความมุ่งมั่นสู่บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคตกับแคมเปญ

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ฉลองครบรอบ 40 ปี การดำเนินธุรกิจในประเทศไทย นับตั้งแต่เริ่มดำเนินงานในฐานะบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2524 ซึ่งได้ร่วมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมนมของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมถึงธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ ทำให้ในปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้โซลูชั่นการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ของบริษัทนับร้อยราย การฉลองครบรอบการดำเนินธุรกิจในครั้งนี้มาพร้อมกับการบอกเล่าถึงความมุ่งมั่นผ่านแคมเปญ Go Nature. Go Carton. เพื่อย้ำความตั้งใจในการพัฒนาโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ที่ดีกว่า เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมของโลกใบนี้

เต็ดตรา แพ้ค ได้วางแผนการดำเนินงานครั้งสำคัญสำหรับอนาคต เพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีความยั่งยืนที่สุดในโลก ผ่านแนวทางการใช้ประโยชน์จากกระดาษให้คุ้มค่ามากที่สุด ร่วมกับลดปริมาณการใช้อลูมิเนียมและพลาสติก เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นนี้ บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มแคมเปญ "Go Nature. Go Carton." ที่สื่อสารถึงจุดมุ่งหมายของบริษัท ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากทรัพยากรทดแทนได้ที่มีการจัดการอย่างรับ ผิดชอบทั้งหมดหรือใช้วัสดุรีไซเคิล ซึ่งสามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ทุกส่วน ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิสู่ชั้นบรรยากาศ และตอบโจทย์การขนส่งจัดจำหน่ายแบบไม่ต้องแช่เย็น โดยเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางอาหาร

แผนการดำเนินงานระดับโลกนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นระยะยาวของบริษัทฯ ในการจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย กล่องเครื่องดื่มของเต็ดตรา แพ้ค ผลิตจากกระดาษประมาณ 70% ซึ่งเป็นวัสดุทดแทนที่ได้มาจากพืช โดยช่วงต้นปี พ.ศ. 2553 เต็ดตรา แพ้ค ได้เปิดตัวกล่องเครื่องดื่มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC(TM) (Forest Stewardship Council(TM)) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยฉลากเอฟเอสซีแสดงถึงการรับรองว่ากระดาษที่นำมาใช้ ได้มาจากป่าปลูกทดแทนที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ปัจจุบัน บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มที่ติดฉลากเอฟเอสซีไปแล้วมากกว่า 26,000 ล้านกล่อง โดยในปีนี้ เต็ดตรา แพ้ค คาดหวังที่จะส่งมอบกล่องเครื่องดื่มได้มากกว่า 6 พันล้านกล่อง ซึ่งทั้ง 100% จะต้องใช้กระดาษที่มาจากป่าที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน FSC และจากแหล่งป่าปลูกอื่น ๆ ที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการจัดการอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือกับสาธารณชนและองค์กรภาคเอกชนในการร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศครบรอบ 10 ปี โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ซึ่งเป็นการรวบรวมและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วนำไปผลิตเป็นแผ่นหลังคา สำหรับก่อสร้างบ้านและที่พักพิงให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและชุมชนที่ประสบความเดือดร้อนทั่วประเทศไทย อีกทั้ง เต็ดตรา แพ้ค ยังทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ มาเป็นเวลาเกือบ 5 ปี ในโครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ เพื่อรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วนำไปผลิตเป็นแผ่นกระดาษสำหรับพิมพ์ตัวอักษรเบรลล์มอบให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอด 13 แห่งในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมมือกับพันธมิตรและสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตลอดจนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอีกมากกว่า 400 แห่ง ดำเนินโครงการรีไซเคิลกล่องนมโรงเรียน เพื่อรณรงค์คัดแยกและรวบรวมกล่องนมใช้แล้วจากโครงการนมโรงเรียนเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป

"เราตระหนักดีว่าเป้าหมายที่ท้าทายของเราในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์อาหารที่ยั่งยืนที่สุดในโลกนั้น จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังจากผู้ผลิตอาหาร ผู้บริโภค และทุกคนที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน เพราะมีเพียงการร่วมแรงร่วมใจเท่านั้น ที่จะทำให้เราสามารถสร้างอนาคตที่ยั่งยืนแก่ผู้คนและโลกใบนี้ได้ เราทราบดีว่านี่คือการเดินทางอันยาวไกล แต่เรายังมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในนวัตกรรมและพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ คน" มร.เบิร์ท ยาน โพสท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

เกี่ยวกับเต็ดตรา แพ้ค
เต็ดตรา แพ้ค คือผู้นำเสนอโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตอาหารชั้นนำของโลก โดยทำงานร่วมกับลูกค้าและซัพพลายเออร์อย่างใกล้ชิด เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้คนนับพันล้านในกว่า 160 ประเทศทั่วโลก ด้วยจำนวนพนักงานมากกว่า 25,000 คนซึ่งมีฐานการดำเนินงานทั่วโลก เราเชื่อในความรับผิดชอบของเราในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมและการมอบความยั่งยืนแก่ธุรกิจนี้ ปรัชญาการทำงานของเราคือ ปกป้อง ทุกคุณค่า(TM) หรือ "PROTECTS WHAT'S GOOD(TM)" ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของเราในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและซื้อหาได้ในทุกที่

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ เต็ดตรา แพ้ค กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.tetrapak.com/th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ Go Nature. Go Carton. ที่เว็บไซต์ www.GoNature.TetraPak.com


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ