วธ.ทำเอ็มโอยูกับก.ดิจิทัลฯ พัฒนาบุคลากรสศร.ออกแบบ "บิ๊กดาต้าด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย"

ข่าวทั่วไป Monday March 8, 2021 14:37 —ThaiPR.net

วธ.ทำเอ็มโอยูกับก.ดิจิทัลฯ พัฒนาบุคลากรสศร.ออกแบบ

ที่ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.)และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) กระทรวงวัฒนธรรมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนางสาวธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ เป็นตัวแทนของทั้งสองหน่วยงานในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและผู้บริหารทั้งสองกระทรวง ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ และได้ให้แต่ละกระทรวงจัดทำศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) เพื่อให้บริการประชาชนในเรื่องการนำข้อมูลภาครัฐไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลครั้งนี้เป็นการ บูรณาการความร่วมมือเพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ของทั้งสองหน่วยงานครั้งนี้ได้มีความร่วมมือใน 2 ด้าน ได้แก่ 1.การแลกเปลี่ยนข้อมูล การให้คำปรึกษาแนะนำหรือการศึกษาดูงาน ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลความรู้ การให้คำปรึกษาแนะนำและการให้ความเห็นในเรื่องการออกแบบระบบสารสนเทศ(Data Platform)และให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมโครงสร้างสารเทศพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งการให้คำปรึกษาในการกำกับดูแลข้อมูลที่เป็นระบบและได้มาตรฐานและ2.การพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดให้มีการศึกษาหรือฝึกอบรมในด้านการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้วยข้อมูล วิศวกรรมข้อมูล วิทยาการข้อมูลและการจัดข้อมูลให้เหมาะกับมุมมองการวิเคราะห์ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ทั้งสองหน่วยงานจะดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้อย่างต่อเนื่อง

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้บุคลากรของสศร.ได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ในการออกแบบระบบสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ ศิลปินและผลงานและมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับศิลปิน ผู้เชี่ยวชาญ นิสิต นักศึกษาและเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้งนี้ เมื่อนิสิต นักศึกษาและประชาชนเข้ามาสืบค้นข้อมูลในคลังข้อมูลนี้ จะสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชนและประเทศ ซึ่งเรื่องนี้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของวธ. ขณะเดียวกันวธ.ได้เปิดพื้นที่ให้แก่ศิลปิน ประชาชน นิสิต นักศึกษาและกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนำผลงานมาจัดแสดงได้ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินและหอศิลป์แห่งชาติ รัชดาภิเษกที่คาดว่าจะเปิดในปี 2565 ด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ