พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"

ข่าวทั่วไป Thursday May 6, 2021 08:56 —ThaiPR.net

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ

นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" อำเภอนาบอน ซึ่งมีครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 9 ครัวเรือน แบ่งออกเป็นพื้นที่ขนาด 1 ไร่ จำนวน 8 แปลง และขนาด 3 ไร่ จำนวน 1 แปลง โดยมี นางสุนันทา ทองคลอด พัฒนาการอำเภอนาบอน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาบอน ให้การต้อนรับและรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลาต่อมา พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" อำเภอพิปูน มีครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 7 ครัวเรือน ดำเนินการในพื้นที่ขนาด 1 ไร่ จำนวน 7 แปลง

ผลการดำเนินงานการขุดปรับพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 แปลง ได้ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ 100 สำหรับครัวเรือนที่ดำเนินการขุดปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว กำหนดจัดกิจกรรมเอามื้อปลูกพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ดำเนินการในวันพืชมงคลซึ่งเป็นวันดีมีความมงคลในการทำกิจกรรม โดยมี นางแสงเงิน ไกรนรา พัฒนาการอำเภอพิปูน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพิปูน ให้การต้อนรับ และนำลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ 1. ครัวเรือนของนายสุรไชย เปีย ตั้งอยู่ ณ บ้านในใส หมู่ที่ 3 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน ดำเนินการบนพื้นที่ ขนาด 1 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย ขุดโดยใช้แบบมาตรฐาน สัดส่วน 1:1 ขณะนี้ดำเนินการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว 2. ครัวเรือนของนางวิภา หลวงนา ตั้งอยู่ ณ บ้านคุ้งวังวัว หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน ดำเนินการบนพื้นที่ ขนาด 1 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นดินเหนียว ออกแบบแปลนใหม่ตามลักษณะภูมิสังคม ขณะนี้ดำเนินการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการสร้างการรับรู้ การทำความเข้าใจแก่ครัวเรือนเป้าหมาย เน้นย้ำให้บุคลากรศึกษา เรียนรู้ข้อกำหนด เงื่อนไข ตลอดจนระเบียบวิธีการดำเนินงานตามแนวทางที่กรมฯ ได้แจ้งให้เข้าใจอย่างละเอียด สื่อสารให้เป็นภาษาเดียวกัน ใช้ความจริงใจเป็นที่ตั้ง แน่นอนว่าทุกคนมีข้อจำกัด ขอให้ช่วยกันแก้ปัญหา เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และทิ้งท้ายด้วยการให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ และสามารถพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจได้ต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ