ดีอีเอส ร่วมหารือเตรียมความพร้อมช่วงไทยเป็นเจ้าภาพ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี 2565

ข่าวเทคโนโลยี Wednesday June 23, 2021 17:28 —ThaiPR.net

ดีอีเอส ร่วมหารือเตรียมความพร้อมช่วงไทยเป็นเจ้าภาพ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี 2565

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการจัดการประชุม ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/ 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) เป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (Deliverables) ของเอเปคในปี 2565 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ รวมถึงข้อริเริ่ม / ข้อเสนอโครงการ โดยให้มีความสอดคล้องกับประเด็นสำคัญ (Priorities) 3 ด้าน ได้แก่ การอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน การฟื้นฟูความเชื่อมโยง และการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติฯ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

ในการนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เสนอการจัดกิจกรรมเสวนา ICT Roundtable for TEL64 หัวข้อ "Towards the NEXT Normal: the Future of Digital Manpower" เป็น Deliverables ของไทย โดยกิจกรรมดังกล่าว กำหนดจะจัดขึ้นในช่วงที่กระทรวงฯ จะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ (APEC Telecommunications and Information Working Group: APEC TEL WG) ครั้งที่ 64 ในปี 2565


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ