น่าน-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านบูรณาการร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน "เร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVIC -19

ข่าวทั่วไป Friday July 23, 2021 16:08 —ThaiPR.net

น่าน-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านบูรณาการร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านบูรณาการร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน โดยนายถาวร หมู่ผึ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้นางกรรณิกา ธงยศ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2564 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งการฝึกอบรมได้มีการคัดกรอง สอบสวนโรค ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ นายถาวร หมู่ผึ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การฝึกอบรมในครั้งนี้จึงเป็นการฝึกอบรมให้กับกลุ่มแรงงานผู้ว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVIC-19) ให้มีความรู้ ทักษะนำไปประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพอิสระ สามารถสร้างรายได้แก่ครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ