กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข่าวทั่วไป Friday July 23, 2021 16:24 —ThaiPR.net

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้เกิดความรู้รักสามัคคี ประชาชนมีความสุข ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้พระราชปณิธาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด" โดยมีศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นหน่วยประสานงานให้ดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายในภาพรวม เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานและเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ

น.ส.นภาเพ็ญ ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา (สพร.๕ นครราชสีมา) กล่าวถึงภารกิจในครั้งนี้ว่า ได้กำหนดการจัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายแรงงานนอกระบบ จำนวน ๒ รุ่น จัดกิจกรรมศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน ๘๐ พรรษา และจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำเนินการที่อาคารอเนกประสงค์ สพร.๕ นครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ