นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เดินหน้านโยบายรัฐบาล เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืช อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ข่าวทั่วไป Monday September 13, 2021 11:21 —ThaiPR.net

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เดินหน้านโยบายรัฐบาล เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืช อ.เซกา จ.บึงกาฬ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่มอบนโยบายและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดบึงกาฬ และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 บริเวณหนองกุดตากล้า บ้านพัฒนาภิบาล ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ พร้อมกำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมือง บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และทุกหน่วยงาน เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชให้เป็นรูปธรรม โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายออมสิน คำมุก นายอำเภอเซกา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กล่าวว่า ผักตบชวาและวัชพืชจัดเป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย แหล่งน้ำตื้นเขิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ใช้ชีวิตเกี่ยวพันกับสายน้ำ ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมในส่วนของการจัดการแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ สำรวจสิ่งก่อสร้างที่กีดขวางทางน้ำ และการจัดการปัญหาผักตบชวาและวัชพืชต่าง ๆ พร้อมเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

สำหรับหนองกุดตากล้า บ้านพัฒนาภิบาล ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เป็นหนองน้ำสาธารณะที่มีความสำคัญในการผลิตน้ำประปาของชุมชนเซกา และน้ำประปาของโรงพยาบาลเซกา ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของวัชพืชต่าง ๆ โดยเฉพาะจอกหูหนูยักษ์ ทำให้แหล่งน้ำไม่มีคุณภาพสำหรับการผลิตน้ำประปา จึงขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเครื่องมือ เครื่องจักรร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน บริหารจัดการวางแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกุดตากล้า รวมทั้งดูแลรักษาแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำในพื้นที่ เพื่อให้แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำ อยู่คู่กับหมู่บ้าน ชุมชนตลอดไป และขอชื่นชมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชมาอย่างต่อเนื่อง

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมฯ เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามข้อสั่งการของรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบหมายให้ นายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยล่าสุดได้ส่งเรือกำจัดผักตบชวาแบบสายพานลำเลียง จำนวน 2 ลำ ปฏิบัติงานร่วมกับเครื่องจักรรถแบ็คโฮขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน จิตอาสา ประชาชนตำบลเซกาและพื้นที่ใกล้เคียง กำจัดผักตบชวาและจอกหูหนูยักษ์ในหนองกุดตากล้า พื้นที่ประมาณ 150 ไร่ ซึ่งมีผักตบชวาและจอกหูหนูยักษ์สะสมมากกว่า 90 ไร่ ทั้งนี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อรักษาคุณภาพน้ำไม่ให้เน่าเสียและอยู่ในค่ามาตรฐานที่สามารถผลิตน้ำประปาของชุมชนได้ พร้อมทั้งรักษาระบบนิเวศในแหล่งน้ำให้เกิดความสมดุล เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ