ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) ที่ 'AAA(tha)' / แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday September 16, 2021 15:36 —ThaiPR.net

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ BOCT ที่ 'AAA(tha)' และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1+(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
อันดับเครดิตภายในประเทศของ BOCT มีปัจจัยการพิจาณาอันดับเครดิตมาจากการสนับสนุนจากสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารแม่ ซึ่งคือ Bank of China (Hong Kong) Limited (BOCHK; 'A'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/a) โดยฟิทช์เชื่อว่ามีโอกาสสูงมากที่ BOCT จะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากในการดำเนินงานปรกติ (extraordinary support) จากธนาคารแม่ในกรณีที่มีความจำเป็น ทั้งนี้ฟิทช์มองว่า BOCT มีสถานะเป็นธนาคารลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อ BOCHK แม้ BOCT จะยังคงเป็นธนาคารขนาดเล็กในประเทศไทย แต่ธนาคารสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจของธนาคารแม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นการให้บริการลูกค้าธุรกิจไทยที่มีการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศและยังมีการให้บริการโดยธนาคารในต่างประเทศของกลุ่ม อีกทั้งธนาคารแม่ (BOCHK) ยังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในธนาคารลูก และยังมีการใช้ชื่อและสัญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับธนาคารแม่ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงการดำเนินงานกันอย่างใกล้ชิด (integration) และธนาคารแม่ยังให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านการเงิน

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
อันดับเครดิตของ BOCT เป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุด จึงไม่มีปัจจัยใดที่อาจทำให้อันดับเครดิตได้รับการปรับเพิ่ม

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
ฟิทช์อาจปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศของ BOCT หากความสามารถในการให้การสนับสนุนบริษัทลูกของ BOCHK ปรับตัวลดลง ซึ่งอาจสะท้อนได้จากการปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว แต่อย่างไรก็ตามฟิทช์จะพิจารณาความแข็งแกร่งโครงสร้างเครดิตของ BOCT เปรียบเทียบกับธนาคารและบริษัทอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศจากฟิทช์ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้อันดับเครดิตของ BOCT อาจถูกปรับลดอันดับ หากฟิทช์มองว่ามีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของโอกาสที่ธนาคารแม่จะให้การสนับสนุนพิเศษที่นอกเหนือจากการสนับสนุนในด้านการดำเนินงานปรกติแก่ BOCT ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ BOCHK ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน BOCT ลงต่ำกว่า 75% พร้อมทั้งมีอำนาจการควบคุมการบริหารจัดการในระดับที่ด้อยลง รวมทั้งมีสัญญาณว่าการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารแม่จะปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามฟิทช์ไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของโอกาสที่ธนาคารแม่จะให้การสนับสนุนแก่ BOCT ดังกล่าวในระยะสั้นถึงระยะปานกลาง

อันดับเครดิตที่เชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น
อันดับเครดิตของ BOCT มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตสากลของ BOCHK

รายละเอียดของอันดับเครดิตมีดังต่อไปนี้:
BOCT:

  • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ 'AAA(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
  • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ 'F1+(tha)'

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ