ฟิทช์คงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทของธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพฯ ที่ 'AAA(tha)'

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday September 17, 2021 09:55 —ThaiPR.net

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินบาท ที่ 'AAA(tha) หุ้นกู้ดังกล่าวออกโดย สาขากรุงเทพฯ (SMBC Bangkok Branch) ของธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC; อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว A/แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ/ อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น F1)

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินบาทของ SMBC สาขากรุงเทพฯ อ้างอิงจากอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR)) ของธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) ที่ 'A' ซึ่งสูงกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาว (Long-Term Local-Currency IDR) ของประเทศไทยที่ 'BBB+' อยู่สองอันดับ ดังนั้นโครงสร้างอันดับเครดิตของ SMBC จึงสอดคล้องกับโครงสร้างอันดับเครดิตที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทย

SMBC เป็นหนึ่งในกลุ่มธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศณี่ปุ่นซึ่งมีเครือข่ายทางธุรกิจขนาดใหญ่ มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง ฐานะเงินกองทุนที่แข็งแรงและมีแหล่งเงินทุนที่มีเสถียรภาพ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตของ SMBC สามารถดูได้จากประกาศอันดับเครดิตล่าสุดหัวข้อ "Fitch Affirms SMFG and Subsidiaries at 'A'; Outlook Negative" ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 และหาได้จาก www.fitchratings.com

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ของ SMBC สาขากรุงเทพฯ เป็นอันดับเครดิตที่สูงที่สุดสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศ จึงไม่สามารถปรับเพิ่มอันดับเครดิตได้อีก

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ดังกล่าวอาจถูกปรับลดอันดับเครดิตลงหากอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ SMBC อยู่เท่ากับหรือต่ำกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของประเทศไทย เช่นอาจเกิดได้จากการปรับลดอันดับเครดิตของ SMBC ลงมาหลายอันดับ พร้อมทั้งฟิทช์ต้องมีการทบทวนความแข็งแกร่งของโครงสร้างอันดับเครดิตของ SMBC เปรียบเทียบกับธนาคารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศจากฟิทช์

อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น

อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทของธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพฯมีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตของธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
รายละเอียดทั้งหมดของอันดับเครดิตมีดังต่อไปนี้:

SMBC สาขากรุงเทพฯ

  • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มูลค่า 2 พันล้านบาท (อัตราดอกเบี้ย 2.66%; ครบกำหนดไถ่ถอน 8 พฤศจิกายน 2564; TH7592031B02) คงอันดับเครดิตที่ 'AAA(tha)'

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ