ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวแก่หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)ที่ 'AAA(tha)'

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday September 17, 2021 10:49 —ThaiPR.net

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AAA(tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่จะออกโดย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT; 'AAA(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกิน 5 พันล้านบาทและมีอายุ 3 ปี

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
อันดับเครดิตของหุ้นกู้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ UOBT เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร

อันดับเครดิตของ UOBT มีปัจจัยสนับสนุนมาจากการที่ฟิทช์เชื่อว่า UOBT เป็นธนาคารลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อธนาคารแม่ ซึ่งคือ United Overseas Bank Limited ("UOB"; อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ AA-/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ในประเทศสิงคโปร์ UOBT มีบทบาทสำคัญในด้านการสนับสนุนการขยายธุรกิจของกลุ่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยธนาคารแม่มีสัดส่วนการถือหุ้นใน UOBT ที่ 99.7% และมีการใช้ชื่อและสัญลักษณ์ทางการค้าร่วมกัน มีอำนาจควบคุมการบริหารงานและมีการเชื่อมโยงการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกันระหว่างธนาคารแม่และธนาคารลูก

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของ UOBT ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการปรับเพิ่มอันดับ เนื่องจากเป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุดแล้ว

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
ความสามารถของ UOB ในการให้ความสนับสนุนแก่ UOBT สามารถบ่งชี้ได้จากอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ UOB ที่ 'AA-'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ ดังนั้นโครงสร้างทางเครดิต (credit profile) ของธนาคารแม่อาจต้องถูกปรับอันดับเครดิตลงหลายอันดับ ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ UOBT

การปรับลดอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่โอกาสที่ธนาคารแม่จะให้การสนับสนุนแก่ UOBT มีการปรับตัวลดลง ซึ่งรวมไปถึงการลดสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารแม่ลงไปต่ำกว่า 75% ควบคู่ไปกับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของอำนาจในการบริหารงานและความเชื่อมโยงในการดำเนินงาน แต่อย่างไรก็ตามฟิทช์มองว่าการเปลี่ยนแปลงในโอกาสในการให้การสนับสนุนดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะปานกลาง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตของ UOBT สามารถดูได้จาก "Fitch Affirms UOB Thai at 'A-' and 'AAA(tha)", ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

อันดับเครดิตที่เชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น
อันดับเครดิตสากล อันดับเครดิตสนับสนุน และอันดับเครดิตภายในประเทศของ UOBT มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตของ ธนาคารแม่ซึ่งคือ UOB

การพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
ระดับคะแนนที่สูงที่สุดสำหรับความสัมพันธ์ของ ESG ต่ออันดับเครดิต (หากมีการเปิดเผย) แสดงว่าระดับคะแนนจะอยู่ที่ระดับ 3 ซึ่งหมายความว่าปัจจัยด้าน ESG จะไม่ส่งผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบในระดับที่น้อยมากต่ออันดับเครดิตของธนาคาร ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยจากลักษณะของธุรกิจหรือจากการบริหารจัดการของธนาคารก็ตามสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหาได้จาก www.fitchratings.com/esg


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ