Thailand Northern Border Trade Fair 2021 งานแสดง จำหน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการของไทย-เมียนมา-สปป.ลาว-จีน

ข่าวเศรษฐกิจ Monday October 11, 2021 16:57 —ThaiPR.net

Thailand Northern Border Trade Fair 2021 งานแสดง จำหน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการของไทย-เมียนมา-สปป.ลาว-จีน

พาณิชย์จังหวัดเชียงรายจับมือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ ทั้ง 17 จังหวัด ประกาศศักยภาพครั้งใหญ่ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการค้าชายแดนภาคเหนือของไทยThailand Northern Border Trade Fair 2021 งานแสดง จำหน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการของไทย-เมียนมา-สปป.ลาว-จีน

The Heritage จังหวัดเชียงราย - 11 ตุลาคม 2564 - นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีแถลงข่าว กล่าวว่า "รัฐบาลให้ความสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงและส่งเสริมขยายมูลค่าทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศและภาคเหนือ อาทิ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (แม่สอด,เชียงราย) การสร้างรถไฟความเร็วสูง การขยายรถไฟรางคู่ การสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ เป็นต้น ถือเป็นการพัฒนาและยกระดับการแข่งขันให้ภาคเหนือของประเทศเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือยังมีความตกลงตามกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคต่างๆ อาทิ GMS, BIMSTEC, AEC, NSEC, CVEC, LIMEC ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าอย่างยั่งยืน สำหรับจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเหนือสุดของประเทศไทย ถือเป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์สำคัญของพื้นที่หนึ่งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีระยะทางใกล้จีนมากที่สุด เพียงระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร จากชายแดนเชียงของถึงชายแดนสิบสองปันนา ผ่านแขวงบ่อแก้ว และแขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ - ห้วยทราย) เป็นประตูการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ที่สำคัญ ผมจึงถือว่าสะพานแห่งนี้เป็นเสมือน "ประตูสู่อนาคต" หรือ Gate to the Future ที่เป็นอนาคตร่วมของประชาชนและเมืองต่างๆ ที่เรียงรายตามเส้นทางนี้อย่างแท้จริง"

นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า "ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการดูแลเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและส่งเสริมสินค้าไทยที่มีศักยภาพในการส่งออก โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาและเร่งรัดแผนงาน "การเจรจาการค้า" และ "การส่งเสริมการค้าชายแดนและผ่านแดน" เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการส่งออกของไทยไปตลาดโลกมากขึ้น เป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้น กลุ่มพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ จึงได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ 17 จังหวัดภาคเหนือ ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า การให้บริการและความสะดวกทางการค้า การลงทุน การค้าชายแดน การค้าผ่านแดน และโลจิสติกส์เพื่อขยายการค้าและการตลาดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สร้างเครือข่าย/ความสัมพันธ์ทางการค้า/การ

ลงทุนของกลุ่มภาคเหนือ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือการเชื่อมโยงกันในภูมิภาค  โดยใช้โอกาสจากปัจจัยสนับสนุนที่มี ให้เกิดประสิทธิภาพ ที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานสินค้าระดับสากลและการควบคุมคุณภาพเป็นลำดับต่อไป โดยมีกิจกรรมดังนี้  1. การจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการของไทย-เมียนมา-สปป.ลาว-จีน (Thailand Northern Border Trade Fair 2021) กำหนดจัดเป็นระยะเวลา 15 วัน ให้แก่ผู้ประกอบการใน 17 จังหวัดภาคเหนือทั้งหมด 150 ราย ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย โดยจัดให้ผู้ประกอบการลงพื้นที่ครั้งละ 50 บูท เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดของร้านค้าตามมาตรการป้องกันโควิดของจังหวัด โดยกำหนดพิธีเปิดงาน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย 2. การจัดประชุม Border & Cross Border Trade Forum เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน ในระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน และการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Live Streaming จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ราย โดยกำหนดพิธีเปิดงาน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมเฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ในนามกลุ่มพาณิชย์17 จงหวัดภาคเหนือ เชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์แก่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้า ธุรกิจ SMEs ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือเชื่อมโยงกันในภูมิภาค โดยขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าชมงานแสดง จัดจำหน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการใน 17 จังหวัดภาคเหนือทั้งหมด 150 ราย ของไทย-เมียนมา-สปป.ลาว-จีน (Thailand Northern Border Trade Fair 2021) ระยะเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า"


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ