ก.เกษตรฯ เตรียมความพร้อมเสนอโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูโควิด-19 รอบ 2

ข่าวทั่วไป Wednesday October 27, 2021 08:42 —ThaiPR.net

ก.เกษตรฯ เตรียมความพร้อมเสนอโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูโควิด-19 รอบ 2

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร ตามแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3.2 การลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ โดยมีนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งโครงการที่อยู่ในการบริหารกำกับของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ) มีจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) 2) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และ 3) โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนโครงการในประเด็นของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องไม่ซ้ำซ้อนกันและครอบคุลมมากขึ้น การกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมดำเนินการและงบประมาณให้เกิดความสอดคล้อง โดยที่ประชุมเห็นชอบในร่างโครงการเบื้องต้น และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการปรับแก้รายละเอียดตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม เพื่อดำเนินการเสนอโครงการตามกรอบระยะเวลาต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ