ร่วมยินดี! 10 คณาจารย์คุณภาพ ม.ศรีปทุม ผ่านมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่น 5 ครั้งที่ 1

ข่าวทั่วไป Wednesday October 27, 2021 11:16 —ThaiPR.net

ร่วมยินดี! 10 คณาจารย์คุณภาพ ม.ศรีปทุม ผ่านมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่น 5 ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 10 ท่าน ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) ซึ่งนับเป็นคณาจารย์ ต้นแบบอาจารย์มืออาชีพ SPU-PSF รุ่น 5 ครั้งที่1  (จำนวน 3 ระดับ) อาทิ

ระดับที่ 3 ระดับชำนาญพิเศษ (Accomplishment) จำนวน 4 คน ได้แก่

1.รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัช วิเชียรพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตชลบุรี

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยารัตน์ ธีรธนชัยกุล คณะบริหารธุรกิจ

4.ดร.สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว คณะนิเทศศาสตร์

ระดับที่ 2 ระดับชำนาญ (Proficiency) จำนวน 4 คน ได้แก่

1.รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองเอก วรรณพฤกษ์ คณะบัญชี

3.อาจารย์นภนต์ คุณะนิติสาร คณะดิจิทัลมีเดีย

4.อาจารย์สุภาพร สอนอินทร์ วิทยาลัยการบินและคมนาคม

ระดับที่ 1 ระดับเริ่มต้น (Beginner) จำนวน 2 คน ได้แก่

1.อาจารย์ชญาน์วัต กิจนพ คณะนิเทศศาสตร์

2.อาจารย์ศศิรินทร์ แท่นทอง วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

สำหรับ SPU-PSF มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งดำเนินการ โดยศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน (TLC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้จัดทำโครงการดังกล่าว ซึ่ง SPU-Professional Standard Framework: SPU-PSF ได้กำหนดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังผลักดันให้คณาจารย์ยื่นขอรับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมารตฐานอาจารย์มืออาชีพของประเทศอังกฤษ The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF) จากสถาบัน Higher Educatipn Academy อีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ