วศ.ลงพื้นที่ขอนแก่น แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว เสริมวัตถุดิบท้องถิ่น ยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่

ข่าวเศรษฐกิจ Friday October 29, 2021 15:27 —ThaiPR.net

วศ.ลงพื้นที่ขอนแก่น แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว เสริมวัตถุดิบท้องถิ่น ยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน ลงพื้นที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การแปรรูปข้าว" จัดโดยสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้เกษตรกรบ้านโนนพยอมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเทคนิคการนำข้าวไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ณ ศาลากลางบ้านโนนพยอม ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วศ. ได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปและพร้อมนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนผู้ประกอบการในระดับอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักวิทยาศาสตร์ในการอบรมลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรในชุมชน ซึ่งตอบโจทย์เกษตรกรในชุมชนบ้านโนนพยอม ที่ปัจจุบันมีอาชีพปลูกข้าวเป็นหลัก และมีการรวมกลุ่มกันเพื่อทำเกษตรแปลงใหม่ทำให้มีผลผลิตข้าวเป็นจำนวนมาก และมีความต้องการจะนำผลผลิตข้าวไปแปรรูป เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่มาเพื่อเพิ่มมูลค่า ทั้งนี้ในการฝึกอบรมดังกล่าว วศ. ได้พัฒนาสูตรข้าวแผ่นกรอบปรุงรสผสมโปรตีนจิ้งหรีด และสแน็คบาร์ข้าวผสมธัญชาติ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้วัตถุดิบที่มีในพื้นที่และยังเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค

นอกจากนี้ วศ. ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการผลิตในชุมชน โดยลดขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อน ช่วยลดต้นทุนการผลิต และเป็นกระบวนการที่ถูกสุขอนามัย ผลจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ เกษตรกรในชุมชนจะสามารถนำองค์ความรู้ด้านการแปรรูปข้าวไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว แปรรูปให้มีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ