พช.ดอนสัก จัดงานยิ่งใหญ่ เปิดตัว "เกาะแรต Amazing ยิ่งกว่าเดิม"

ข่าวท่องเที่ยว Tuesday December 7, 2021 11:42 —ThaiPR.net

พช.ดอนสัก จัดงานยิ่งใหญ่ เปิดตัว

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน "เกาะแรต Amazing ยิ่งกว่าเดิม" ณ บ้านเกาะแรต หมู่ที่ 3 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

กรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัติงบประมาณโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเพื่อให้สามารถรองรับการบริการนักท่องเที่ยวได้และมีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชนและชุมชนท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนสักได้จัดตั้งบริษัทเกียรติดูรายการท่องเที่ยวกรุ๊ปในการดำเนินการจัดงานเกาะแรด amazing ยิ่งกว่าเดิม โดยในงานมีกิจกรรมโปรแกรมท่องเที่ยวที่มาสาธิตจำนวนทั้งสิ้น 10 โปรแกรม ได้แก่ ซาเล้งนำเที่ยว เรือประมงนำชมโลมา กระชังปลาบ้านเกาะแรต ปลาวงตากแห้ง หมึกปรุงรส โรงเตี๊ยมโฮมสเตย์ กั้งนึ่งกุ้งสดน้ำจิ้มรสเด็ด ปลาเกล็ดขาวเกาะแรต ศิลปะเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ และหมูเน่าสูตรจีนไหหลำ 

นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบใบรับรองมาตรฐาน SHA แก่ผู้ประกอบการโฮมสเตย์บ้านเกาะแรตจำนวน 8 แห่ง

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า "ผมขอชื่นชมชาวอำเภอดอนสัก ชาวเกาะแรต และผู้ประกอบการชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 10 ราย ที่ได้นำโปรแกรมท่องเที่ยว มาถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ ( D-HOPE) เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนของอำเภอดอนสัก และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป"

ทางด้านนายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เปิดเผยว่า "การจัดงานนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชนในครั้งนี้ นับว่าเป็นการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยว ด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการ ใช้กระบวนการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดรายได้ ควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพ เน้นกลุ่มท่องเที่ยวเป้าหมายเฉพาะ อาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำงานแบบบูรณาการ จัดกิจกรรมโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าขณะนี้ประเทศไทยของเรากำลังประสบกับวิกฤตการณ์การระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการท่องเที่ยว ดังนั้นการที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านเกาะแรต หมู่ที่ 3 ได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่ชาวชุมชนเกาะแรตจะได้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน ให้เดินหน้าไปได้ และนำรายได้เข้าสู่ชุมชน"

กิจกรรมนี้ เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของอำเภอดอนสัก โดยมีนายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก เป็นแกนนำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนสัก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองดอนสัก สำนักงานวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดงาน"เกาะแรต Amazing   ยิ่งกว่าเดิม" ในธีม ทะเล๊ ทะเล ขึ้น การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกาะแรต ให้สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ และเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวอำเภอดอนสัก และจังหวัดสุราษฎร์ธานีมากยิ่งขึ้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ