มูลนิธิ EDF ร่วมกับเดอเบลจัดอบรมนักเรียนกลุ่มแกนนำยุวเกษตรอินทรีย์ Kids D Do D วิถีพอเพียง

ข่าวทั่วไป Friday December 17, 2021 14:20 —ThaiPR.net

มูลนิธิ EDF ร่วมกับเดอเบลจัดอบรมนักเรียนกลุ่มแกนนำยุวเกษตรอินทรีย์ Kids D Do D วิถีพอเพียง

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ร่วมกับบริษัท เดอเบล จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP จัดอบรมยุวเกษตรอินทรีย์ Kids D Do D วิถีพอเพียง ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันปีที่ 3 แก่นักเรียนระดับแกนนำกลุ่มยุวเกษตรกรที่โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนวัดเกาะวังไทร จังหวัดนครปฐม และโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกลุ่มแกนนำยุวเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนให้มีภาวะผู้นำ มีทักษะชีวิต เข้าใจความหมายในการเป็นยุวเกษตรกรอินทรีย์อย่างแท้จริง มีความรู้ความสามารถในการดำเนินโครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันที่โรงเรียน  สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อแก่ครอบครัวนักเรียนและชุมชน ก่อให้เกิดเป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลในประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

องค์กรหรือบุคคลที่สนใจต้องการร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์ โครงการเพื่อสังคม หรือมอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษาร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 เว็บไซต์ www.edfthai.org หรืออีเมล public@edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ