"ชุมชนลุ่มน้ำคลองวังโตนด"จ.จันทบุรีสบช่องยกระดับรายได้จากท่องเที่ยว ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดอาชีพเสริมรับประโยชน์โครงการอ่างเก็บน้ำ

ข่าวทั่วไป Tuesday January 18, 2022 13:47 —ThaiPR.net

ชุมชนลุ่มน้ำคลองวังโตนด ร่วมกับกรมชลประทาน หน่วยงานท้องถิ่น จัดกิจกรรม "ชุมชนหรรษา พูดจาภาษาวังโตนด" แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม สะท้อนบริบทของชุมชน สู่การพัฒนาความเจริญในท้องถิ่น ด้วยทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ เพิ่มแหล่งน้ำที่เพียงพอ ผ่านการพัฒนา อ่างเก็บน้ำคลองน้ำวังน้ำโตนด เสริมสร้างรายได้ต่อยอดอาชีพการเกษตร ผ่านเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศรอบอ่างเก็บน้ำ กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด

นายสมชาย ฐานทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล( ส.อบต.) ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทุบรี เปิดเผยว่า จากการที่กรมชลประทานและหน่วยงานในท้องถิ่นได้ มีแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ซึ่งเป็น 1 ใน 4 อ่างเก็บน้ำ ของจ.จันทบุรี ที่สำคัญ นอกเหนือจากที่มี อ่างคลองประแกด อ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ และอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวแล้ว การพัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จะเข้าช่วยการแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในพื้นที่และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งในแนวทางการพัฒนาโครงการได้ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนภายใต้บริบทของชุมชน โดยการจัดกิจกรรม "ชุมชนหรรษา พูดจาภาษาวังโตนด" เป็นการรวมตัวของชาวบ้าน ที่ร่วมกันนำเสนอและมุมมองต่างๆทั้งทางด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม การประกอบอาชีพ ที่ล้วนแล้วแต่นำไปต่อยอด จากการพัฒนาอ่างเก็บน้ำ สู่การเพิ่มคุณภาพชีวิต ที่ยังคงรักษา อัตลักษณ์ความเป็นอยู่ดั้งเดิมไว้ได้ และสามารถนำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ใหม่ เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ในพื้นที่ ต.ขุนซ่อง เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ เพราะเป็นที่ราบชัน มีภูเขาและป่าไม้ที่ยังคงความอุดมบูรณ์ มีศักยภาพในการทำเกษตรกรรมและเพาะปลูกผลไม้ตามฤดูกาล แต่ด้วยสภาพพื้นที่เกษตรกรมักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง มีน้ำไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่ออาชีพทางการเกษตร ดังนั้นการมีอ่างเก็บน้ำ เชื่อว่าจะทำให้อาชีพการเกษตร มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น จากการที่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพเสริม โดยใช้ทุนทรัพยากรที่มีอยู่สร้างมูลค่าเพิ่ม จนสามารถพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน ต่าง ๆ อาทิ กลุ่มแปรรูปน้ำผึ้ง กลุ่มจักรสาน-ทำหวาย กลุ่มแปรรูปผลไม้ กลุ่มทำกระถางต้นไม้ กลุ่มท่องเที่ยวพายเรือคายัก กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ที่อยู่ในโฮมสเตย์หรือฟาร์มจักรกฤษ ที่เป็นจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งของชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี และกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับประชาชนในพื้นที่นอกเหนือจากอาชีพหลัก ดังนั้นหากโครงการอ่างเก็บน้ำฯ พัฒนาแล้วเสร็จจะสามารถสร้างเสน่ห์ และเป็นแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง

นายอนุวัตร ภาคภูมิ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงจิ้งหรีด หมู่ 18 ต.ขุนซ่อง กล่าวว่า ปัจจุบันนอกเหนือจากอาชีพกรีดยาง ยังได้เข้าร่วมพัฒนาอาชีพ การเลี้ยงจิ้งหรีด และการแปรรูปจิ้งหรีด ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจิ้งหรีดที่สามารถเพิ่มยอดจำหน่ายได้เป็นอย่างดีให้กับครอบครัว ผ่านช่องการขายในตลาดนัด ร้านขายของชำ และขายในเฟสบุ๊ค ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ จ.จันทบุรี และพื้นที่จังหวัดข้างเคียง ซึ่งขณะนี้ได้รับความนิยมจากลูกค้าจำนวนมาก ในผลิตภัณฑ์ น้ำพริกสะดิ้งไข่และจิ้งหรีดทอดปรุงรส ที่คัดเฉพาะจิ้งหรีดที่มีไข่เท่านั้น ซึ่งในอนาคตเมื่อมีอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น เชื่อว่าสามารถเพิ่มยอดขายได้ด้วยเช่นกัน

ด้านนายจักราวุธ ทิศกระโทก หรือครูหนุ่ย กลุ่มอาชีพทำกระถางต้นไม้ หมู่ 18 ต.ขุนซ่อง กล่าวว่ากลุ่มอาชีพทำกระถางต้นไม้ มั่นใจว่า จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการมีอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ซึ่งขณะนี้ได้วางแนวทางการเพิ่มยอดขายในอนาคต โดยอาศัยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จากการที่เข้ามาเที่ยวอ่างเก็บน้ำ โดยเตรียมผลิตสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ในการผลิตกระถางหล่อเป็นโลโก้รูปช้าง และโลโก้หมู่บ้าน แสดงสัญลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ