สพร. 7 อุบลฯ ลุยพื้นที่สร้างการรับรู้ขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุ

ข่าวทั่วไป Thursday February 10, 2022 10:09 —ThaiPR.net

สพร. 7 อุบลฯ ลุยพื้นที่สร้างการรับรู้ขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุ

ณ เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี มอบหมายนางคำบง ยักไธสง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ร่วมบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับแรงงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้ได้รับการเสริมสร้างภาวะทางร่ายกาย จิตใจ ตระหนักถึงคุณค่า และศักยภาพของตนเอง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุในรูปแบบที่เหมาะสม ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสร้างโอกาสในการเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการชุมชน

ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุ และแรงงานนอกระบบ โดยพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี มีความพร้อมในสาขาแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน 1 รุ่น/20 คน โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ดังกล่าว กำหนดให้มีการฝึกอบรมภายใต้โครงการดังกล่าว 20 รุ่นๆละ 20 คน เป้าหมายรวม 200 คน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ