รมว.สุชาติ มอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สานต่อความร่วมมือ สถาบันการศึกษา Upskill Reskill นักศึกษาอาชีวะรองรับเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ข่าวทั่วไป Thursday March 3, 2022 13:30 —ThaiPR.net

รมว.สุชาติ มอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สานต่อความร่วมมือ สถาบันการศึกษา Upskill Reskill นักศึกษาอาชีวะรองรับเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน โดยกำหนดนโยบายการพัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพอาชีพและพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ในการพัฒนาการทำงานและทักษะให้สูงขึ้น และสามารถนำความรู้ มาใช้ในการแก้ปัญหา และตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ตามทักษะอาชีพ และความต้องการตลาดแรงงาน จึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยบูรณาการร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เสริมสร้างภาพลักษณ์และยกระดับทักษะแรงงานให้เข้มแข็งรองรับภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยเมื่อเร็วๆนี้กระทรวงแรงงาน กับ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการลงนามความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือต่อไป

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ซึ่งเป็นหน่วยจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีชั้นสูงโดยเฉพาะ ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ตำบล หนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ มีเป้าหมายในการร่วมกันจัดฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ มีทัศนคติที่ดี เพื่อพัฒนาแรงงานรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การผลิตด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ พร้อมทั้งยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือขั้นสูง ด้วยการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยส่งเสริมให้วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อสร้างประสบการณ์ ความพร้อม และความอดทนก่อนเข้าสู่ระบบการทำงานต่อไป

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีผลดำเนินการฝึกอบรมให้แก่แรงงาน ทั้งสิ้น จำนวน 2,232 คน มีผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมีอแรงงานแห่งชาติ จำนวน 257 คน ผ่านการทดสอบ จำนวน 75 คน ประกอบด้วยสาขา ควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC) จำนวน 51 คน สาขา ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก-แม็ก ด้วยหุ่นยนต์ จำนวน 10 คน และสาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC จำนวน 14 คน และในปี 2565 มีเป้าหมาย Upskill ด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อีก 840 คน สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) 038 - 276823 Facebook MARA ; Manufacturing Automation and Robotics Academy สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ