สอนลูกอย่างไรให้เก่งภาษาอังกฤษได้ แบบไม่ต้องไปเมืองนอก "Monkey Stories" ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ ให้ลูกน้อยแข็งแรงครบทั้ง 4 ทักษะ

ข่าวทั่วไป Monday March 7, 2022 13:59 —ThaiPR.net

สอนลูกอย่างไรให้เก่งภาษาอังกฤษได้ แบบไม่ต้องไปเมืองนอก

อาจพูดได้ว่าการมีทักษะภาษาอังกฤษที่เก่งนั้นสามารถเป็นใบเบิกทางสู่ประตูอนาคตที่สดใส การเปิดกว้างทางสังคม วัฒนธรรม การเรียน การทำงาน สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นที่ต้องใช้ภาษาสากลในการสื่อสารแทบทั้งสิ้น คุณพ่อคุณแม่จึงมีความคิดที่ต้องการส่งบุตรหลานของตนไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโลกกว้าง พร้อมให้ได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้นกับเจ้าของภาษาโดยตรง แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่การเดินทางออกนอกประเทศนั้นยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด การเปิดรับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและหลักสูตรคุณภาพระดับสากลจาก "Monkey Stories" จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพได้ดีมากยิ่งขึ้น

การเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดความชำนาญ จำเป็นจะต้องหมั่นฝึกฝนอยู่บ่อยครั้งเพื่อให้เกิดความเคยชิน การเรียนภาษาอังกฤษก็เช่นกัน หากผู้เรียนมีความรู้สึกสนุกสนาน เป็นการเรียนรู้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ความกดดัน มีหลักสูตรที่ช่วยให้เกิดการทบทวนฝึกฝนบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการทวนความจำพร้อม ๆกับเปิดรับเนื้อหาจากบทเรียนใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาก็จะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้น แอปพลิเคชัน "Monkey Stories" คือแอปพลิเคชันสอนภาษาอังกฤษอันดับ 1 ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนค่อยๆ ซึมซับและเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติผ่านนิทานเชิงโต้ตอบที่มีมากกว่า 1,000 เรื่อง แบ่งระดับตามความยากง่าย โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถวางแผนการเรียนรู้ของบบุตรหลานได้ด้วยตัวคุณเอง อีกทั้งยังมีเกมสนุกๆและหนังสือเสียงอีกมากมายที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษให้ได้ครบทั้ง 4 ด้าน

  • การฟัง: สร้างบรรยากาศให้เด็ก ๆ รักการฟังมากยิ่งขึ้นด้วยหนังสือเสียงที่รวบรวมไว้มากกว่า 300 เล่มประกอบด้วยนิทานเรื่องเล่า เพลง บทกวีที่ชวนให้เด็ก ๆได้มีส่วนร่วมได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่กำลังทำกิจกรรมสันทนาการ ขณะกำลังอาบน้ำ ขณะเปิดออฟไลน์โหมดเมื่อต้องเดินทางบนเครื่องบิน หรือแม้กระทั่งก่อนเข้านอน คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อให้เด็ก ๆสามารถมีความเพลิดเพลินสนุกสนานไปพร้อม ๆกับฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษมาตรฐานอเมริกันได้อย่างมีความสุข
  • การพูด: ให้เด็ก ๆฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษได้ตรงตามมาตรฐานอเมริกันเหมือนนั่งเรียนกับคุณครูเจ้าของภาษา ผ่านนิทานเชิงโต้ตอบ บทเรียน และหนังสือเสียงของ Monkey Stories ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษมาตรฐานอเมริกันทั้งหมด นอกจากนี้ Monkey Stories ยังเป็นแอปพลิเคชันเดียวที่มี"Monkey Phonics" โปรแกรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็ก ๆออกเสียงได้อย่างถูกต้อง โดยที่เด็ก ๆไม่ต้องกังวลกับการออกเสียงสุดท้ายหรือข้อผิดพลาดอื่นๆในการออกเสียง นอกจากนี้ Monkey Phonics ยังช่วยให้เด็ก ๆ อ่านได้อย่างคล่องแคล่วและเขียนได้ถูกต้อง เพิ่มพูนคำศัพท์ และรักการอ่านมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ส่งเสริมทักษะด้านอื่นๆด้วยเช่นกัน
  • การอ่าน: ให้เด็ก ๆได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษผ่านนิทานโต้ตอบที่มีมากกว่า 1,000 เรื่อง ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาตามมาตรฐาน CCSS (Common Core State Standards) หลักสูตรการอ่านที่ยึดตามมาตรฐานกลางของสหรัฐอเมริกา ออกแบบการฝึกสะกดตัวอักษรตามธรรมชาติตามระบบการถอดเสียง เรียนรู้คำศัพท์ ไวยากรณ์ เพื่อบูรณาการเข้ากับทักษะการเขียนที่มีประสิทธิภาพ และมั่นใจแล้วว่าภาษาที่ใช้เหมาะสมกับเด็ก ๆในช่วงอายุ 2 - 10 ปี โดยหลังจากการจบในแต่ละบทเรียนจะมีคำถาม 2 - 4 ข้อ เป็นเกมแบบโต้ตอบ เพื่อช่วยให้เด็ก ๆได้ทบทวนเนื้อหาเรื่องราวของแต่ละบทเรียนก่อนเข้าสู่บทเรียนต่อไป
  • การเขียน: แอปพลิเคชัน Monkey Stories มีนิทานและเกมต่างๆมากมายที่จะช่วยให้เด็ก ๆได้สะสมคำศัพท์และสำนวนต่างๆอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเขียน เด็ก ๆจะได้เรียนรู้การสร้างโครงสร้างประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ อีกทั้งได้เรียนรู้การสะกดคำผ่านเกมสะกดรอยตัวอักษรที่หายไปหรือตัวอักษรที่ต้องการถอดรหัส ซึ่งทั้งหมดนี้เด็ก ๆจะได้ซึมซับการบูรณาการทั้ง 4 ทักษะไปพร้อม ๆกันอย่างเป็นธรรมชาติ

แอปพลิเคชัน Monkey Stories จะเป็นสื่อการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการเรียนรู้ที่แตกต่างจากห้องเรียน เด็ก ๆจะได้ประสบการณ์ใหม่ที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ด้วยเนื้อหาที่มีความสนุกสนานตลอดเวลาที่ได้เรียนรู้ คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็สามารถมีส่วนร่วมในการเข้าคลาสกับบุตรหลานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว เรียกได้ว่าแอปพลิเคชัน Monkey Stories คือสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ ช่วยย่นระยะทางจากที่ต้องเดินทางไกลไปอีกซีกโลกเพื่อฝึกฝนภาษากับคุณครูต่างชาติ มาวันนี้ความอัจฉริยะทางเทคโนลียีช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นที่บ้าน สนใจข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Monkey Stories และข้อมูลด้านอื่นๆ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ