เคล็ดลับความสำเร็จของนิสิต MBA จุฬาฯ คว้ารางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ 2 รายการซ้อน

ข่าวทั่วไป Thursday March 31, 2022 09:45 —ThaiPR.net

เคล็ดลับความสำเร็จของนิสิต MBA จุฬาฯ  คว้ารางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ 2 รายการซ้อน

จากความสำเร็จของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติถึง 2 รายการ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศการประกวด Regional Case Challenge 2022 จัดโดย Avente Consulting, UOB-SMU Asian Enterprise และ Entrepreneurs' Organization (Singapore) และรางวัลที่ 3 การประกวด Venture Capital Investment Competition จัดโดย Nanyang Technological University, Singapore และ Kenan-Flagler Business School at the University of North Carolina at Chapel Hill, USA (ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/67768/) และ https://www.chula.ac.th/news/68926/

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้เกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทของนิสิตในหลักสูตร MBA ที่มีศักยภาพทัดเทียมนักศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ โดยได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ อย่างเต็มที่ในการเตรียมความพร้อมสู่เวทีการแข่งขันต่างๆ ทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เปิดเผยว่า เวทีการแข่งขันทั้งสองรายการนี้นับว่ามีความสำคัญต่อนิสิตหลักสูตร MBA อย่างมาก เป็นการสร้างความตื่นตัว และแรงบันดาลใจให้นิสิตคนอื่นๆ ให้อยากเข้าสู่เวทีการแข่งขันรายการต่างๆ และประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานการเรียนการสอนทางด้าน MBA ของจุฬาฯ ที่มีความสามารถเทียบเท่าได้กับมาตรฐานระดับโลก

รศ.ดร.วิเลิศเผยถึงแนวทางในการส่งเสริมความสามารถนิสิตของคณะสู่ความสำเร็จในระดับสากลว่า ปัจจุบันการเรียนการสอนในศาสตร์ทางด้านธุรกิจในระดับประเทศและนานาชาติเกิดขึ้นมากมาย ทางคณะเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ต้องมีการประยุกต์เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ไม่ใช่เป็นแค่ Chula Business School แต่เราต้องเป็น Real Business in the School คือการเรียนทั้งหมดเป็นการเรียนควบคู่กับการจำลองธุรกิจจริง

"คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ มี Finance Lab เป็นห้องปฏิบัติการทางการเงินที่เหมือนตลาดหลักทรัพย์จำลอง มีโรงละครทางการจัดการเภตราลัย เป็น Management Theater ซึ่งให้นิสิตสามารถจำลองเหตุการณ์ภายใต้สถานการณ์จริง นอกจากนี้ยังมี Business Case Club สำหรับให้อาจารย์มาถ่ายทอดความรู้ และเชิญวิทยากรภายนอกมาช่วยสอน เพื่อพัฒนาชุดทักษะหรือ Skillset ของนิสิต" รศ.ดร.วิเลิศ ยกตัวอย่างองค์ประกอบสำคัญในการเตรียมนิสิตสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติ

ที่ผ่านมาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ มีการสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรีให้เข้าร่วมการแข่งขันเวทีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเวทีการแข่งขันทั้งสองรายการนี้เป็นตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนานิสิต MBA Executive ซึ่งเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหาร อย่างไรก็ตามการเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ในระดับนานาชาติ นับว่ามีความสำคัญมากกับนิสิต เนื่องจากการที่นิสิตเรียนและได้มีโอกาสร่วมแข่งขัน Case Challenge ไปด้วย เหมือนเป็นการบูรณาการและประมวลความคิดจากสิ่งที่เรียนไปแล้วว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เป็นการสร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งเป็นการเตรียมนิสิตก่อนที่จะจบการศึกษาว่าซึ่งจะต้องพบเจอกับโลกแห่งความเป็นจริงจาก Case ต่างๆ อีกมากมาย

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ กล่าวเสริมว่า ปัจจัยที่ทำให้นิสิตของเราประสบความสำเร็จในการได้รับรางวัลระดับนานาชาตินั้นเกิดจากคุณภาพของนิสิต ฉะนั้นการบ่มเพาะให้เติบโตอย่างมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่าย ประกอบกับทางคณะฯ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้นและมีความทันสมัย มีวิทยากรจากภายนอกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง และนิสิตเก่าเข้ามาพูดคุยถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ดีให้กับนิสิตอย่างต่อเนื่อง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ