สนพ.เพชรบูรณ์ ฝึกอาชีพช่างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด IP Camera

ข่าวทั่วไป Thursday April 7, 2022 13:57 —ThaiPR.net

สนพ.เพชรบูรณ์ ฝึกอาชีพช่างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด IP Camera

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ร่วมกับ บริษัทไฮวิว เมืองเพชร จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดไอพีซีคาเมร่า (Installation CCTV System IP Camera) จำนวน 18 ชั่วโมง ฝึกระกว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

นายอาคม คุ้มหมู่ ผอ.สนพ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดไอพีซีคาเมร่า(Installation CCTV System IPC Camera) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีวัตถุประสงค์ ?เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ ทักษะ และมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและสามารถปฏิบัติได้ มีความรู้พื้นฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานด้านกล้องวงจรปิด มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎีกล้องวงจรปิด ใช้อุปกรณ์และสามารถออกแบบการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดได้ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดได้อย่างถูกต้อง ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดได้ นำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้ของตนเอง

ระยะเวลาการฝึก ผู้รับการฝึกจะได้รับการฝึกในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีระยะเวลาในการฝึก 18 ชั่วโมง คุณสมบัติของผู้รับการฝึก เป็นประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิด มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีสภาพร่างกายแข็งแรงและจิตใจดี ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม หัวข้อวิชา ความปลอดภัยในการทำงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ พื้นฐานระบบกล้อง IPC และLan Network การออกแบบและอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดไอพีซีคาเมร่า การติดตั้งระบบกล้อง IPC และการตรวจซ่อมบำรุงรักษา สำหรับวุฒิบัตร ผู้รับการฝึกต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผ่านการประเมินผล ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกันตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการฝึกและได้รับวุฒิบัตร วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตรการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดไอพีซีคาเมร่า จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ