วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจชาวพระนคร

ข่าวทั่วไป Monday April 11, 2022 14:35 —ThaiPR.net

วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจชาวพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจชาวพระนคร เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทยที่ดีงาม เกิดจิตสำนึกถึงความกตัญญูรู้คุณ เคารพผู้ใหญ่ สร้างความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันในครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร สภาวัฒนธรรมเขตบางเขน ชมรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมผู้สูงอายุ ชมรมสตรีอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และชมรมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน ณ เรือนไทยพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กิจกรรมประกอบด้วยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันถวายปัจจัยและชุดไทยธรรม สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส และแขกผู้มีเกียรติตัวแทนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยชมรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมผู้สูงอายุ และการแสดงดนตรีวงโปงลางโดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ