กรุงศรี 'วานช่วยวาฬ' ผนึกพลังพันธมิตรตอกย้ำแนวคิด Krungsri Zero Waste

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday April 26, 2022 11:39 —ThaiPR.net

กรุงศรี 'วานช่วยวาฬ' ผนึกพลังพันธมิตรตอกย้ำแนวคิด Krungsri Zero Waste

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จับมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาจากขยะที่ต้องการการดูแลแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจริงจังจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านประติมากรรม 'วาฬ' ภายใต้โครงการ 'Care the Whale' ที่สะท้อนวิกฤตปัญหาขยะและผลกระทบต่อทุกชีวิตรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจำนวนมากซึ่งเสียชีวิตจากการกลืนกินขยะที่ถูกปล่อยลงทะเล โดยประติมากรรม 'วาฬ' ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารกรุงศรี สำนักงานเพลินจิต สร้างจากวัสดุเหลือใช้ 100% จำนวนทั้งสิ้น 987 กิโลกรัม ซึ่งทั้งหมดหากถูกฝังกลบจะเป็นขยะที่สามารถก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกปริมาณ 2,154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การตายของวาฬหลากหลายสายพันธุ์ทั่วทุกภูมิภาคของโลกเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งแห่งปัญหาที่เกิดจากขยะ ซึ่งขยะยังเป็นต้นเหตุสำคัญที่เพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กำลังทวีความรุนแรงอย่างมากและส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

กรุงศรีในฐานะสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (Domestic Systemically Important Bank: D-SIB) ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่ครอบคลุมบริบทด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) มาตลอดระยะเวลาเกือบ 8 ทศวรรษของการดำเนินธุรกิจ กรุงศรีมีความมุ่งมั่นร่วมแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงการลดปริมาณขยะและบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงานของธนาคารให้เหลือศูนย์ (Net Zero)

ทั้งนี้ ในปี 2564 กรุงศรีได้ประกาศวิสัยทัศน์สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ซึ่งเป็นก้าวสำคัญแห่งสำนึก "ธนาคารพาณิชย์ที่มีจุดยืนเพื่อความยั่งยืน" โดยกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการดำเนินธุรกิจของธนาคารให้เหลือศูนย์ภายในปี 2573 และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการให้บริการทางการเงินทั้งหมดให้เหลือศูนย์ภายในปี 2593


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ