จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าโครงการเพิ่มทักษะอาชีพให้เด็กนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ข่าวทั่วไป Tuesday April 26, 2022 17:25 —ThaiPR.net

จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าโครงการเพิ่มทักษะอาชีพให้เด็กนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เริ่มดำเนิน "โครงการเพิ่มทักษะอาชีพนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นโครงการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อวถิ่น กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โ

ดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน ได้แก่ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย จำนวน 16 คน และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก จำนวน 4 คน ระยะเวลาฝึกในสถาบัน 2 เดือน ระหว่าง 27 เมษายน - 27 มิถุนายน 2565 ฝึกในสถานประกอบกิจการ 1 เดือน ระหว่าง 1 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2565 รวม 3 เดือน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และในวันนี้มีคณะกรรมการฯ ได้แก่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปฐมนิเทศ ต้อนรับผู้เข้ารับการฝึก ในเวลา 9.30 น. วันที่ 26 เมษายน 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ