พิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีชุมชนบางเสร่

ข่าวทั่วไป Tuesday May 3, 2022 09:12 —ThaiPR.net

พิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีชุมชนบางเสร่

สัมผัสไอทะเล วิถีบางเสร่ ที่ชุมชนเก่าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่น วิถีชุมชน ในวันที่ 30 เม.ย.65 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมอบหมายให้ ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ เป็นผู้แทนเป็นประธานในพิธี เปิดงานถนนสายวัฒนธรรม "สัมผัสไอทะเล วิถีบางเสรที่ชุมชนเก่า" ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่น วิถีชุมชน โดยวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 ณ ชุมชนเก่าบ้านบางเสร่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน และผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพิธี

นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานถึงความเป็นมาว่า ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจำนวนมาก และมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มภาคตะวันออก และเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นจำนวนมาก กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดสรรงบประมาณ ให้จังหวัดชลบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่น วิถีชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน รองรับการขยายตัวของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในพื้นที่ และเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออก

โดยได้มีการกำหนด จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ภายใต้โครงการดังกล่าว จำนวน 3แห่ง ได้แก่ ถนนสายวัฒนธรรม "ตลาดน้ำห้วยสุครีพ วิถีประมงบางพระ" บ้านตลาดล่าง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา โดยได้จัดงานเสร็จสิ้นไปแล้ว ระหว่างวันที่ 17 - 18 เมษายน 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชายทะเลบางพระ เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ถนนสายวัฒนธรรม "สัมผัสไอทะเล วิถีบางเสร่ที่ชุมชนเก่า"บ้านบางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ และ ถนนสายวัฒนธรรม "หอมไอดินวิถีถิ่น บ้านหนองพลับ"ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง โดยในวันนี้ เป็นการจัดงานถนนสายวัฒนธรรม "สัมผัสไอทะเลวิถีบางเสร่ที่ชุมชนเก่า" บ้านบางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันตกปลาเห็ดโคน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายและการสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวชายทะเล การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงชุมชน เป็นพื้นที่รองรับการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การจัดงานถนนสายวัฒนธรรม จึงทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้มีความพร้อมในการรองรับ และดึงดูดความสนใจ ในการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยใช้พื้นที่ตำบลบางเสร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยว ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางทะเล ทรัพยากรบุคคล และทุนทางวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน นำมาประสานให้เกิดความรัก ความสามัคคี รวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ และต่างพื้นที่ ได้มาสัมผัสเสน่ห์ อีกมุมหนึ่งของจังหวัดชลบุรี ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวบางเสร่ และผู้มีส่วนร่วมมือร่วมใจกันจัด กิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยมิติทางวัฒนธรรม ได้อย่างยั่งยืนต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ