มกอช. ผู้ประสานงานหลักด้าน E-SPS ผนึกกำลังพันธมิตร กวก. GIZ และกรมศุลกากร ดันประเทศไทยเดินหน้าสู่การเชื่อมต่อ IPPC Global Hub

ข่าวทั่วไป Friday May 6, 2022 16:33 —ThaiPR.net

มกอช. ผู้ประสานงานหลักด้าน E-SPS ผนึกกำลังพันธมิตร กวก. GIZ และกรมศุลกากร ดันประเทศไทยเดินหน้าสู่การเชื่อมต่อ IPPC Global Hub

มกอช. ผู้ประสานงานหลักด้าน E-SPS ผนึกกำลังพันธมิตร กวก. GIZ และกรมศุลกากร ดันประเทศไทยเดินหน้าสู่การเชื่อมต่อ IPPC Global Hub

นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมงานเปิดตัวโครงการ e-Phyto ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งประเทศไทยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรโลกด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า หรือ Global Alliance for Trade Facilitation โดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ ดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Phyto ของไทย ให้เชื่อมต่อกับ IPPC Global Hub เพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

นางสาวเสาวลักษณ์ รองเลขาธิการ มกอช. เปิดเผยว่า มกอช. เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักด้านใบรับรองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (e-SPS) โดยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลใบรับรอง e-SPS ของไทย ซึ่งประกอบด้วยใบรับรองสุขอนามัยพืช (e-Phyto) ใบรับรองสุขภาพสัตว์ (e-Animal Health) และใบรับรองความปลอดภัยอาหาร (e-Food Safety) ผ่านระบบ ThaiCerList และเป็นหน่วยงานเจรจาเปิดตลาดและแก้ไขปัญหาการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร

โดย มกอช. ได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะมุ่งหวังให้มีการอำนวยความสะดวกในการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรให้มีการพัฒนาไปสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น จึงได้ร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร GIZ และกรมศุลกากร พัฒนาการเชื่อมต่อระบบการใช้งานใบรับรอง e-Phyto ของไทย ผ่าน National Single Window (NSW) เพื่อเตรียมการแลกเปลี่ยนกับประเทศคู่ค้าทั่วโลก ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้า ลดขั้นตอนและเวลาของผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนป้องกันการปลอมแปลงใบรับรอง ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า โดยคาดว่าเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ จะทำให้การขอใบรับรองสำหรับการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทย

"มกอช.จะร่วมขับเคลื่อนการใช้งานระบบ e-Phyto ของไทย และอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการประสานงานและเจรจากับประเทศคู่ค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในยุคดิจิทัล" นางสาวเสาวลักษณ์ รองเลขาธิการกล่าว...


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ