การบินไทย อำนวยความสะดวกผู้โดยสารจัดการด้านบัตรโดยสารให้สะดวกมากขึ้น พร้อมขยายอายุบัตรโดยสาร THAI Travel Voucher และสถานภาพสมาชิก ROP

ข่าวท่องเที่ยว Wednesday May 18, 2022 16:01 —ThaiPR.net

การบินไทย อำนวยความสะดวกผู้โดยสารจัดการด้านบัตรโดยสารให้สะดวกมากขึ้น พร้อมขยายอายุบัตรโดยสาร THAI Travel Voucher และสถานภาพสมาชิก ROP

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายประกาศเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีการผ่อนปรนมาตรการการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีความต้องการเดินทางสูง ทั้งการเดินทางในประเทศและระหว่างประเทศ จึงมีปริมาณการกลับมาใช้บริการด้านการเดินทางมากขึ้น อาทิ การสำรองที่นั่ง การออกบัตรโดยสาร การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ตลอดจนการชำระเงินต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารในการติดต่อ
เพื่อดำเนินการดังกล่าว บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปรับเพิ่มบริการในด้านต่างๆ ดังนี้

 • ผู้โดยสารสามารถทำการสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง การชำระเงิน การใช้บัตรกำนัลเดินทาง (THAI Travel Voucher) หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์thaiairways.com/managemybooking (เฉพาะเที่ยวบินที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้แล้ว และไม่รวมบัตรโดยสารรางวัล รอยัล ออร์คิด พลัส หรือ ROP) ได้อย่างสะดวกโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาดำเนินการด้วยตัวเอง
 • หากผู้โดยสารต้องการมาติดต่อด้วยตัวเอง สามารถมาที่สำนักงานบัตรโดยสาร ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่
  การบินไทย ถ. วิภาวดีรังสิต สำหรับ สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส บัตรแพลตินัม และบัตรทอง รวมทั้งผู้โดยสารชั้นหนึ่ง สามารถใช้บริการได้ที่ห้องรับรองลูกค้า รอยัล ออร์คิด พลัส ซึ่งอยู่ที่บริเวณฝั่งตรงข้ามสำนักงาน
  บัตรโดยสาร
 • ผู้โดยสารที่ถือบัตรกำนัลเดินทาง (THAI Travel Voucher) และยังไม่ได้วางแผนในการใช้เดินทาง จะได้รับการ
  ต่ออายุไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยอัตโนมัติ (จากเดิมที่จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2565)
 • ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารที่ออกก่อน วันที่ 14 ตุลาคม 2564 และยังไม่ได้ใช้เดินทาง จะได้รับการต่ออายุ
  บัตรโดยสารไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยอัตโนมัติ
 • นอกจากนี้ การบินไทยยังอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส โดยการขยายอายุสถานภาพสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส สำหรับ สมาชิกบัตรทอง และบัตรแพลทินัม ที่สถานภาพสมาชิกจะหมดอายุในวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565 และไม่สามารถรักษาสถานภาพสมาชิกจากการบิน หรือสะสมไมล์ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ จะได้รับการต่อสถานภาพสมาชิกไปอีก 1 ปี นับจากวันที่สถานภาพสมาชิกปัจจุบันหมดอายุลง จนถึงปี 2566 โดยการต่อสถานภาพสมาชิกจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติ ซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ และเลือกกลับมาใช้บริการของการบินไทย บริษัทฯ คำนึงถึงประโยชน์และความสะดวกสบายของผู้โดยสารเป็นสำคัญ โดยจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและการบริการเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้โดยสารต่อไปอย่างต่อเนื่อง


แท็ก การบินไทย  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ