ภาคธุรกิจไทย TBCSD กับพลังการขับเคลื่อนองค์กร สู่ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)

ข่าวเศรษฐกิจ Monday June 13, 2022 09:33 —ThaiPR.net

ภาคธุรกิจไทย TBCSD กับพลังการขับเคลื่อนองค์กร สู่ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐานะองค์กรที่มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน TBCSD Climate Action "ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)" # Season 1: กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้าง และนิคมอุตสาหกรรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึง บทบาทขององค์กรภาคธุรกิจไทยในการร่วมแก้ไขปัญหาสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม (Country Issue) และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ และการยกระดับมาตรฐานขององค์กรภาคธุรกิจไทยไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business) อันเป็นการยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตอบสนองนโยบายตามเป้าหมายของประเทศไทยและมุ่งสู่ความยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และ เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เป็นประธานเปิดงานฯ ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ (ระบบ Zoom) และ Facebook Live เพจของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)

ภายในงานพบกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง Global Climate Action & Thailand Climate Action: Climate Adaptation and Resilience โดย คุณธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน และแนวทางการกำหนดเป้าหมายบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Targets) โดย คุณนพรัตน์ พรหมอินทร์ ผู้จัดการ สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พร้อมรับฟังการเสวนา หัวข้อ "การยกระดับมาตรฐานขององค์กรธุรกิจไทยไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในอนาคต" โดย ดร.วันเฉลิม ชโลธร ประธานคณะทำงาน TCMA on Sustainability สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย, คุณสมสกุล แสงสุวรรณ Chief Design Officer บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), คุณชนะ ภูมี Cement and Green Solution Business Vice President - Cement & Building Material, SCG, คุณธนสิษฐ์ สุจริตจันทร์ South East Asia Business Excellence Director องค์กร กลุ่มบริษัท แซง-โกแบ็ง (ประเทศไทย) และ คุณบุปผา กวินวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้สนใจร่วมเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเป็นปัญหาสำคัญที่ประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ zoom) ที่ https://shorturl.asia/H51Ls  หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ