ศูนย์ ATCSW ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายและวิทยากร ณ โรงแรม Avani+ Riverside Bangkok Hotel

ข่าวทั่วไป Monday June 13, 2022 15:00 —ThaiPR.net

ศูนย์ ATCSW ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายและวิทยากร ณ โรงแรม Avani+ Riverside Bangkok Hotel

กองการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับคุณวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็กในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on The Promotion and Protection of the Rights of Women and Children: ACWC) พร้อมกับดร.รัชดา ไชยคุปต์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีใน ACWC การสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้ โครงการ ACTIP Implementation Project (AIP) , The Asia Foundation และ UNICEF จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสตรีและเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐานในรูปแบบการประชุมผสมผสาน (Workshops on Women and Children in the Context of Migration) ณ โรงแรม Avani+ Riverside Bangkok Hotel ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2565 โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อการหาแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนในการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐานใน ASEAN

ซึ่งภายในงานทางศูนย์ฝึกอบรบอาเซียนและสวัสดิการสังคม(ATCSW) ได้เข้าร่วมงานเป็นหนึ่งในวิทยากรและหนึ่งในคณะผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้ ได้แก่ 

1) คุณวรรณา สุขศรีบูรณ์อำไพ      Executive Director
2) คุณจิณณวัตร ชัยวณิชยา          Government and Development Officer
3) คุณสุพัชญา โพธยานุวัตร         Social Policy and Development Officer
4) คุณนพรดา แสงแดง                Communication and Development Officer

โดย ASEAN Training Centre for Social Work and Social Welfare (ATCSW) ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายและวิทยากรในเรื่อง National and cross-border networking and partnership: Government and CSO/public-private partnership focusing on building capacity of social service workforce and referral service ซึ่งท่านสามารถรับชมบรรยากาศภายในงานและรับฟังความรู้จากวิทยากรจากไลฟ์ย้อนหลังได้ทาง Facebook

ทั้งนี้ทางศูนย์ ATCSW ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่มอบความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ให้กับทางทีมได้นำไปประยุกต์ใช้ และทางศูนย์ ATCSW ขอขอบคุณทาง The Asia Foundation ที่เล็งเห็นศักยภาพและความสามารถของทีม #ATCSW หวังว่าในอนาคตอันใกล้ทางศูนย์ ATCSW กับทางหน่วยงาน จะมีการร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่น ต่อเนื่องต่อไปในภายภาคหน้า

โดยศูนย์ ATCSW มีความยินดีในการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆเป็นภาคีไม่ว่าจะร่วมมือกับเอกชน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สือมวลชน ฯลฯ ทั้งนี้ ทางศูนย์ฝึกอบรบอาเซียน มีความประสงค์เปิดรับพันธมิตรใหม่ๆ และพร้อมรับความร่วมมือกับทุกหน่วยงานตามโอกาสที่ได้รับ หวังว่าเราจะเป็นส่วนนึ่งของเครือข่ายพันธมิตรที่เข็มแข็งในการพัฒนาสังคมสังคมสงเคราห์และการร่วมมือพัฒนาระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน

หากประสงค์ร่วมมือกับเรา ท่านสามารถติดต่อศูนย์ฝึกอบรบอาเซียนได้ทาง

Facebook เพจของศูนย์ : ATCSW

Linkedin : ATCSW

Twitter: @ASEANTCSW

สามารถติดต่อสอบทาง E-mail: adm.atcsw@outlook.com

ช่องทางการรับชมย้อนหลัง Facebook : กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ