วธ. จัดงาน "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" อย่างยิ่งใหญ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ข่าวทั่วไป Friday June 17, 2022 10:55 —ThaiPR.net

วธ. จัดงาน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติสนองพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นและการรณรงค์ส่งเสริม อัตลักษณ์ความเป็นไทย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ ให้ทุกภาคส่วนได้น้อมสำนึกใน  พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีพระราชวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่อง "ผ้าไทย" เป็นที่ประจักษ์มายาวนาน รัฐบาลจึงได้กำหนดให้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ โดยให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ทั้งนี้ ในส่วนของ วธ. ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ช่วยกันจัดกิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ สอดคล้องกับโครงการต่าง ๆ ของพระองค์ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ขยายผลให้เจริญเติบโตเกิดผลเป็นรูปธรรม

นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า  วธ. กำหนดจัดงาน "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระราชวิริยอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในการส่งเสริมเรื่อง "ผ้าไทย" จากสิ่งทอท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหายไป ให้กลับมาได้รับความนิยมจากประชาชนอีกครั้ง และทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกลยกระดับผ้าไทยให้มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงในเวทีโลก งาน "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" จัดขึ้นโดยความร่วมมือภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ๑. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒. นิทรรศการผ้าไทยลายอัตลักษณ์ ๗๖ จังหวัด ๓. นิทรรศการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ๔. นิทรรศการผ้าไทยร่วมสมัย ๕. การเสวนาวิชาการ การสาธิต การจำหน่ายผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้า ๖. การจัดทำหนังสือ "ผ้าไทยลายอัตลักษณ์ ๗๖ จังหวัด" ๗. การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงจินตลีลาพัสตราภรณ์ : มโนราห์บัลเลต์ และการขับร้องดนตรีวงเฉลิมราชย์ ๘. การแสดงแบบผ้าไทยลายอัตลักษณ์และการแสดงแบบผ้าไทยร่วมสมัย ๙. การเจรจาทางธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงการสาธิตการทอผ้า การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย เสวนาวิชาการเกี่ยวกับการพลิกฟื้นผ้าไทย ฝ่าวิกฤต สร้างรายได้ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน

รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า งานดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ร่วมจัดนิทรรศการ สาธิต และออกร้านจำหน่ายผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้า ได้แก่ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักนายกรัฐมนตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ส่วนกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ไปยังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลต่างประเทศในประเทศไทย

วธ.จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมชมงาน "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" เพื่อเรียนรู้วิถีผ้าไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ CPOT คาดว่าจะเกิดการเจรจาธุรกิจระหว่างชุมชน ผู้ประกอบการกับนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก สร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแก่ชุมชนและประเทศ ยกระดับผ้าไทยสู่สากล ทั้งยังเป็นการสืบสาน ต่อยอดผ้าไทยและร่วมให้กำลังใจให้ชุมชนกลุ่มทอผ้าให้ผลิตผ้าไทยที่ทรงคุณค่าความเป็นไทยสืบต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ